Asser 3-I Europees recht en Nederlands vermogensrecht <p>De invloed van het Europese recht op het nationale privaatrecht blijft toenemen. Dit Asser-deel geeft inzicht in de interactie tussen Europees recht (EU-recht en EVRM) en nationaal privaatrecht. Er is geen andere uitgave die een dergelijk compleet overzicht biedt van de Europese regelingen relevant voor het in Nederland geldende vermogensrecht.</p>

Asser 3-I Europees recht en Nederlands vermogensrecht

De invloed van het Europese recht op het nationale privaatrecht blijft toenemen. Dit Asser-deel geeft inzicht in de interactie tussen Europees recht (EU-recht en EVRM) en nationaal privaatrecht. Er is geen andere uitgave die een dergelijk compleet overzicht biedt van de Europese regelingen relevant voor het in Nederland geldende vermogensrecht.

Toon meer
Auteurs/redactie (o.m.):

Verschijningsdatum: 25/01/2023

Asser 3-I Europees recht en Nederlands vermogensrecht <p>De invloed van het Europese recht op het nationale privaatrecht blijft toenemen. Dit Asser-deel geeft inzicht in de interactie tussen Europees recht (EU-recht en EVRM) en nationaal privaatrecht. Er is geen andere uitgave die een dergelijk compleet overzicht biedt van de Europese regelingen relevant voor het in Nederland geldende vermogensrecht.</p>
NIEUW
Reserveren
promotie
Toon meer Niet beschikbaar Reserveren Tijdelijk niet leverbaar Bestelbaar Reserveren Reserveren Bestelbaar Niet beschikbaar Laatste stuks Niet beschikbaar

Afgeloste btw

excl. btw

Afgeloste btw

excl. btw

Gratis geschenk

Afgeloste btw

Standaard ontvangt u het e-book + papieren exemplaar. Liever geen papier? Vink dit vakje aan.

Beschrijving

Het Nederlands vermogensrecht raakt in toenemende mate vervlochten met het Europese recht. De 5e druk van Asser-deel 3-I Europees recht en Nederlands vermogensrecht levert een beknopte inleiding in het Europese recht, die qua inhoud is toegespitst op de beoefening van het privaatrecht.

De lezer maakt kennis met de verschillende rechtsbronnen: het Verdrag inzake de Werking van de Europese Unie (VWEU), de algemene beginselen van Unierecht, richtlijnen, verordeningen, het EVRM en het EU-Handvest van de grondrechten. Per rechtsbron wordt concreet het belang belicht voor het Nederlandse vermogensrecht.

De lezer verkrijgt hierbij informatie over essentiële vraagstukken die zich voordoen op het snijvlak tussen het Europese recht en het nationale privaatrecht. Hoe wordt de nationale privaatrechtelijke wetgeving aan direct werkend Europees recht getoetst? Wat is de directe inwerking van Europees recht op rechtsverhoudingen tussen particulieren? En welke indirecte inwerking van Europees recht is zichtbaar in die rechtsverhoudingen via de open normen van het nationale recht?

Europese invloeden vermogensrecht

In deze 5e druk zijn de - wederom omvangrijke - rechtspraak en literatuur verwerkt die sinds de vorige druk uit 2019 zijn verschenen.

Het boek wordt besloten met twee Annexen. In Annex I wordt een korte beschrijving gegeven van de inhoud van de voor het algemene vermogensrecht belangrijke Europese richtlijnen. Annex II is gewijd aan op Europese schaal tot stand gebrachte regels die weliswaar geen geldend recht zijn, maar die reeds als inspiratiebron kunnen dienen voor wetgevers en rechters op Europees en nationaal niveau. Hiermee wordt bijgedragen aan de uitbouw van de zich duidelijk aftekenende Europese privaatrechtelijke rechtsorde.

Auteurs / Redactie

Downloads

Hier kunt u enkele uittreksels van het product raadplegen en downloaden:

Productinformatie

Verschijningsdatum

25/01/2023

Medium

388 15,8 x 24,0 cm

ISBN

9789013168631

Bestelcode

NP/AS31EUN-BI22001

Publicatievorm

Boek

Productinformatie

Verschijningsdatum

Editie

Druk

Frequentie

ISBN

 

Bestelcode

Publicatievorm

Editor

Serie

Kan item niet toevoegen aan winkelwagentje

PRIJS:
Doorgaan met winkelen