Bescherming tegen beschikkingsonbevoegdheid <span>Deze monografie bevat een uitgebreide bespreking van de bepalingen die bescherming bieden tegen beschikkingsonbevoegdheid. De titel geeft daarnaast een gedetailleerde toepassing van deze bepalingen per categorie van goederen, in combinatie met de wijze van levering van die goederen.</span>

Bescherming tegen beschikkingsonbevoegdheid

Deze monografie bevat een uitgebreide bespreking van de bepalingen die bescherming bieden tegen beschikkingsonbevoegdheid. De titel geeft daarnaast een gedetailleerde toepassing van deze bepalingen per categorie van goederen, in combinatie met de wijze van levering van die goederen. Toon meer
Auteurs/redactie (o.m.):

Verschijningsdatum: 16/02/2022

Bescherming tegen beschikkingsonbevoegdheid <span>Deze monografie bevat een uitgebreide bespreking van de bepalingen die bescherming bieden tegen beschikkingsonbevoegdheid. De titel geeft daarnaast een gedetailleerde toepassing van deze bepalingen per categorie van goederen, in combinatie met de wijze van levering van die goederen.</span>
NIEUW
Reserveren
promotie
Toon meer Niet beschikbaar Reserveren Binnen 2 dagen leverbaar Bestelbaar Reserveren Reserveren Bestelbaar Niet beschikbaar Laatste stuks Niet beschikbaar

Afgeloste btw

excl. btw

Afgeloste btw

excl. btw

Gratis geschenk

Afgeloste btw

Standaard ontvangt u het e-book + papieren exemplaar. Liever geen papier? Vink dit vakje aan.

Beschrijving

De overdracht van een goed vereist in het beginsel beschikkingsbevoegdheid van de vervreemder. De wet biedt een verkrijger onder bepaalde omstandigheden echter bescherming tegen het ontbreken van beschikkingsbevoegdheid. In deze monografie staat deze bescherming van de verkrijger tegen het ontbreken van beschikkingsbevoegdheid centraal. Dit leerstuk heeft als doel om de rechtszekerheid te bevorderen met het oog op een vlot verloop van het handelsverkeer. De bescherming tegen beschikkingsonbevoegdheid vormt bovendien een belangrijk sluitstuk van het in het BW neergelegde causale overdrachtssysteem.

Bescherming tegen beschikkingsonbevoegdheid bevat een uitputtende, rechtsvergelijkende bespreking van de bepalingen die bescherming bieden tegen beschikkingsonbevoegdheid. De monografie is opgesplitst in twee delen: een algemeen deel en een bijzonder deel. Na een inleidend hoofdstuk werkt het algemene deel de bepalingen van art. 3:86 t/m 3:88 BW uit, die specifiek met het oog op bescherming tegen beschikkingsonbevoegdheid zijn geschreven.

Bij de bespreking van de algemene aspecten van de genoemde bepalingen, komen de ratio van en de vereisten voor bescherming uitgebreid aan de orde.

Beschikkingsonbevoegdheid actueel 

Het bijzonder deel gaat per categorie goed in op de mogelijkheden tot bescherming tegen beschikkingsonbevoegdheid. Denk hierbij aan roerende zaken, registergoederen en vorderingen op naam. Ook wordt er besproken hoe in voorkomende gevallen de wijze van levering invloed kan hebben op de bescherming. Daarnaast wordt aandacht besteed aan art. 3:24-3:26 BW en art. 3:36 BW, die onder omstandigheden eveneens kunnen beschermen tegen een beroep op beschikkingsonbevoegdheid. Door deze opzet komen vanuit verschillende hoeken alle aspecten aan de orde die een rol bij bescherming tegen beschikkingsonbevoegdheid spelen.


Op dit moment bestaat er geen monografie of boek waarin de bescherming tegen beschikkingsonbevoegdheid integraal wordt behandeld. Daarnaast onderscheidt de monografie zich door een grondige rechtsvergelijking met het Franse en het Duitse recht.

Bescherming tegen beschikkingsonbevoegdheid is van grote waarde voor juristen werkzaam in de rechtswetenschap of rechtspraktijk, zoals advocaten, notarissen, rechters en bedrijfsjuristen. 

Auteurs / Redactie

Downloads

Hier kunt u enkele uittreksels van het product raadplegen en downloaden:

Productinformatie

Verschijningsdatum

16/02/2022

Medium

140 15,8 x 24,0 cm

ISBN

9789013167191

Bestelcode

NP/BESBESC-BI22001

Publicatievorm

Boek

Productinformatie

Verschijningsdatum

Editie

Druk

Frequentie

ISBN

 

Bestelcode

Publicatievorm

Editor

Serie

Kan item niet toevoegen aan winkelwagentje

PRIJS:
Doorgaan met winkelen