Besmet kapitaal <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 10.0pt; line-height: 150%;"><span>In deze monografie worden onduidelijkheden en complicaties rondom het thema besmet kapitaal in kaart gebracht en geanalyseerd. Alle fiscale aspecten van de regeling bij een aandelenfusie, juridische splitsing en juridische fusie komen aan bod. Ook is er aandacht voor de verdragsrechtelijke gevolgen. Deze geactualiseerde uitgave is onmisbaar voor fiscalisten. </span></p>

Besmet kapitaal

In deze monografie worden onduidelijkheden en complicaties rondom het thema besmet kapitaal in kaart gebracht en geanalyseerd. Alle fiscale aspecten van de regeling bij een aandelenfusie, juridische splitsing en juridische fusie komen aan bod. Ook is er aandacht voor de verdragsrechtelijke gevolgen. Deze geactualiseerde uitgave is onmisbaar voor fiscalisten.

Toon meer
Auteurs/redactie (o.m.):

Verschijningsdatum: 24/10/2023

Besmet kapitaal <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 10.0pt; line-height: 150%;"><span>In deze monografie worden onduidelijkheden en complicaties rondom het thema besmet kapitaal in kaart gebracht en geanalyseerd. Alle fiscale aspecten van de regeling bij een aandelenfusie, juridische splitsing en juridische fusie komen aan bod. Ook is er aandacht voor de verdragsrechtelijke gevolgen. Deze geactualiseerde uitgave is onmisbaar voor fiscalisten. </span></p>
NIEUW
Reserveren
promotie
Toon meer Niet beschikbaar Reserveren Binnen 2 dagen leverbaar Bestelbaar Reserveren Reserveren Bestelbaar Niet beschikbaar Laatste stuks Niet beschikbaar

Afgeloste btw

excl. btw

Afgeloste btw

excl. btw

Gratis geschenk

Afgeloste btw

Standaard ontvangt u het e-book + papieren exemplaar. Liever geen papier? Vink dit vakje aan.

Beschrijving

In deze monografie staat de regeling over het besmette kapitaal in de dividendbelasting centraal. Deze regeling beoogt de fiscale claim op de winstreserves van een vennootschap die wordt ingebracht in een andere vennootschap (een aandelenfusie) veilig te stellen. Verder zijn in de Wet div.bel. 1965 soortgelijke regelingen opgenomen voor de overgang van vermogen van een vennootschap onder algemene titel. Bijvoorbeeld door middel van een juridische splitsing of door middel van een juridische fusie. Hierbij maakt de wetgever onderscheid tussen onzakelijke en zakelijke grensoverschrijdende (aandelen)fusies en splitsingen. In geval van een dergelijke internationale zakelijke fusie/splitsing wordt de werkelijke waarde van de ingebrachte als fiscaal kapitaal erkend, terwijl dat anders niet gebeurt. Dit onderscheid heeft grote gevolgen voor de fiscale claim van de fiscus. Verder kan bij een onzakelijke splitsing van een Nederlandse rechtspersoon zelfs sprake zijn van een belastbaar feit als deze als onzakelijk wordt bestempeld. In dat geval wordt de aandeelhouder van de splitser geacht direct een opbrengst te genieten, zodat ook direct dividendbelasting wordt geheven.

In Besmet kapitaal worden de verschillende onduidelijkheden en complicaties in kaart gebracht en geanalyseerd. Alle fiscale aspecten van de regeling omtrent het besmette kapitaal bij een aandelenfusie, juridische splitsing en juridische fusie komen aan bod. Deze rechtshandelingen, die veelvuldig voorkomen bij internationaal opererende bedrijven, kunnen leiden tot een grotere of kleinere fiscale claim en onder omstandigheden zelfs tot acute belastingheffing.

Besmet kapitaal actueel

De regeling voor besmet kapitaal bestaat sinds jaar en dag, maar is sinds de verschijning van de vorige druk ingrijpend gewijzigd. Deze druk is daarom volledig geactualiseerd en besteedt aandacht aan de per 1 januari 2024 ingaande conditionele bronbelasting op dividend die een nagenoeg woordelijk overeenkomende regeling kent. Daarnaast wordt ook ingegaan op de verdragsrechtelijke gevolgen.

Besmet kapitaal is van grote waarde voor alle fiscalisten die te maken hebben met internationaal opererende bedrijven.

Auteurs / Redactie

Downloads

Hier kunt u enkele uittreksels van het product raadplegen en downloaden:

Productinformatie

Verschijningsdatum

24/10/2023

Medium

144 15,8 x 24,0 cm

ISBN

9789013174038

Bestelcode

NP/BESMKAP-BI23001

Publicatievorm

Boek

Productinformatie

Verschijningsdatum

Editie

Druk

Frequentie

ISBN

 

Bestelcode

Publicatievorm

Editor

Serie

Kan item niet toevoegen aan winkelwagentje

PRIJS:
Doorgaan met winkelen