Checklist Jaarrekening <p>Met deze checklist beschikt u over actuele stand van zaken omtrent financiële verslaggeving in 2021. De titel beperkt zich tot de hoofdlijnen; uitzonderlijke situaties en bijzondere regelingen worden grotendeels buiten beschouwing gelaten. De checklist biedt houvast bij het toetsen of uw jaarrekening voldoet aan de voorschriften van Titel 9 Boek 2 BW. </p>

Checklist Jaarrekening

Met deze checklist beschikt u over actuele stand van zaken omtrent financiële verslaggeving in 2021. De titel beperkt zich tot de hoofdlijnen; uitzonderlijke situaties en bijzondere regelingen worden grotendeels buiten beschouwing gelaten. De checklist biedt houvast bij het toetsen of uw jaarrekening voldoet aan de voorschriften van Titel 9 Boek 2 BW. 

Toon meer
Auteurs/redactie (o.m.):

Verschijningsdatum: 08/01/2021

Checklist Jaarrekening <p>Met deze checklist beschikt u over actuele stand van zaken omtrent financiële verslaggeving in 2021. De titel beperkt zich tot de hoofdlijnen; uitzonderlijke situaties en bijzondere regelingen worden grotendeels buiten beschouwing gelaten. De checklist biedt houvast bij het toetsen of uw jaarrekening voldoet aan de voorschriften van Titel 9 Boek 2 BW. </p>
NIEUW
Reserveren
promotie
Toon meer Niet beschikbaar Reserveren Tijdelijk niet leverbaar Bestelbaar Reserveren Reserveren Bestelbaar Niet beschikbaar Laatste stuks Niet beschikbaar

Afgeloste btw

excl. btw

Afgeloste btw

excl. btw

Gratis geschenk

Afgeloste btw

Standaard ontvangt u het e-book + papieren exemplaar. Liever geen papier? Vink dit vakje aan.

Beschrijving

De regels omtrent het opstellen van de jaarrekening kunnen veranderlijk en complex van aard zijn. Met deze checklist beschikt u over een compleet en praktisch toepasbaar overzicht van de actuele bepalingen die gelden voor een jaarrekening. 

Checklist jaarrekening 2021 heeft betrekking op het regime van Titel 9 Boek 2 BW en laat EU IFRS buiten beschouwing. Wel is vermeld welke bepalingen uit Titel 9 Boek 2 BW van toepassing blijven indien de inrichting van de jaarrekening volgens EU IFRS plaatsvindt.

Het handboek helpt u de relevante standaarden, RJ-richtlijnen, jurisprudentie en wetteksten toe te passen in uw praktijk. De bepalingen worden helder gestructureerd en toegelicht. U krijgt hierbij inzicht in de onderlinge verbanden, evenals de toepassing in de praktijk aan de hand van concrete voorbeelden.

Jaarrekening actueel

Aan de hand van de checklist kan worden getoetst of uw jaarverslag voldoet aan de voorschriften van Titel 9 Boek 2 BW. De checklist beperkt zich tot de essentiële veelvoorkomende regels die gelden voor de verslaglegging. Uitgegaan is van de per 1 januari 2021 geldende tekst van Titel 9 Boek 2 BW en de op basis van deze titel op dat tijdstip geldende teksten van de uitgevaardigde Besluiten (meer in het bijzonder het Besluit modellen jaarrekening). Uitzonderlijke situaties en bijzondere regelingen blijven hierbij grotendeels buiten beschouwing. Twee specifieke invalshoeken vormen het kader van de checklist:
  • Welke wettelijke eisen gelden voor de inrichting van het financieel verslag, zowel ten behoeve van het opmaken en vaststellen als ten behoeve van het deponeren ten kantore van het handelsregister?
  • Welke verschillen zijn er tussen de micro, kleine, middelgrote en grote jaarrekeningregimes?

Checklist jaarrekening 2021 vormt een actueel, overzichtelijk en handzaam hulpmiddel bij het opstellen en/of inzien van jaarrekeningen.

Auteurs / Redactie

Productinformatie

Verschijningsdatum

08/01/2021

Medium

108 11,0 x 18,5 cm

ISBN

9789013162196

Bestelcode

NP/CHEJARE-YI21001

Publicatievorm

Boek

Productinformatie

Verschijningsdatum

Editie

Druk

Frequentie

ISBN

 

Bestelcode

Publicatievorm

Editor

Serie

Kan item niet toevoegen aan winkelwagentje

PRIJS:
Doorgaan met winkelen