De Waterschapswet Miste u voor de praktijk al jaren een goed uitgewerkt boek over de Waterschapswet? Dat probleem is nu opgelost. Met dit handboek heeft u na bijna twintig jaar weer een actueel, artikelsgewijs commentaar op de Waterschapswet. Met literatuur, jurisprudentie en antwoorden op veel in de praktijk levende vragen.</p>

De Waterschapswet

Miste u voor de praktijk al jaren een goed uitgewerkt boek over de Waterschapswet? Dat probleem is nu opgelost. Met dit handboek heeft u na bijna twintig jaar weer een actueel, artikelsgewijs commentaar op de Waterschapswet. Met literatuur, jurisprudentie en antwoorden op veel in de praktijk levende vragen.

Toon meer
Auteurs/redactie (o.m.):

Verschijningsdatum: 22/06/2015

De Waterschapswet Miste u voor de praktijk al jaren een goed uitgewerkt boek over de Waterschapswet? Dat probleem is nu opgelost. Met dit handboek heeft u na bijna twintig jaar weer een actueel, artikelsgewijs commentaar op de Waterschapswet. Met literatuur, jurisprudentie en antwoorden op veel in de praktijk levende vragen.</p>
NIEUW
Reserveren
promotie
Toon meer Niet beschikbaar Reserveren Binnen 2 dagen leverbaar Bestelbaar Reserveren Reserveren Bestelbaar Niet beschikbaar Laatste stuks Niet beschikbaar

Afgeloste btw

excl. btw

Afgeloste btw

excl. btw

Gratis geschenk

Afgeloste btw

Standaard ontvangt u het e-book + papieren exemplaar. Liever geen papier? Vink dit vakje aan.

Beschrijving

Hoe houdt Nederland ‘droge voeten’? In een tijd dat klimaatverandering, bodemdaling, verzilting en verstedelijking een steeds grotere druk op het waterbeheer leggen, wordt de institutionele vormgeving van het waterschap belangrijker. De Waterschapswet bevat in de kern deze vormgeving. Voor uw uitvoeringspraktijk is het van belang te weten wat de Waterschapswet precies inhoudt. Die kennis en meer krijgt u met deze uitgave.

Artikelsgewijs commentaar Waterschapswet
In De Waterschapswet leest u voorafgaand aan het artikelsgewijs commentaar een algemeen, boven de afzonderlijke wetsartikelen uitstijgend deel. Dit geeft u zicht op de totstandkoming, ontstaansgeschiedenis, voorbereiding en betekenis van de Waterschapswet. Met de belangrijkste wijzigingen van de Waterschapswet sinds 1992 en een schets van enkele relevante ontwikkelingen bij de waterschappen.
Het artikelsgewijs commentaar krijgt u per titel van de wet en is volgens een vast stramien opgebouwd. Eerst de parlementaire geschiedenis van de betreffende bepaling, vervolgens eventuele jurisprudentie over de bepaling en daarna is de bepaling van commentaar voorzien. Door deze aanpak weet u snel waar welke informatie te vinden is. U kunt deze eenvoudig opzoeken via de literatuurlijst, het jurisprudentieregister en het trefwoordenregister.

Waterwet
Voor de feitelijke taakuitoefening van het waterschap, zoals het watersysteembeheer, is met name de Waterwet van betekenis. In deze wet, die het waterschap als ‘beheerder’ benoemt, zijn belangrijke verplichtingen en bevoegdheden van het waterschap opgenomen. Soms wordt in de Waterschapswet expliciet naar de Waterwet verwezen. Voor een goed begrip van het functioneren van het waterschap heeft u, naast kennis van de Waterschapswet, kennis van de Waterwet nodig. Deze uitgave geeft u die kennis door de benodigde aandacht voor bepalingen uit de Waterwet.

Unie van Waterschappen
Deze uitgave is geschreven door een schrijverscollectief en tot stand gekomen onder eindredactie van mr. dr. Herman Havekes en mr. Willem Wensink van de Unie van Waterschappen. Mede door hun praktijkervaring ligt er in dit handboek veel nadruk op het belang voor de uitvoeringspraktijk. Daar heeft u zowel qua inhoud als qua opzet profijt van.

Auteurs / Redactie

Downloads

Hier kunt u enkele uittreksels van het product raadplegen en downloaden:

Productinformatie

Verschijningsdatum

22/06/2015

Medium

512 15,8 x 24,2 cm

ISBN

9789013127843

Bestelcode

NP/WAT2015-BI15001

Publicatievorm

Boek

Productinformatie

Verschijningsdatum

Editie

Druk

Frequentie

ISBN

 

Bestelcode

Publicatievorm

Editor

Tags

Serie

Kan item niet toevoegen aan winkelwagentje

PRIJS:
Doorgaan met winkelen