De arbeidsovereenkomst: een bewerkelijk begrip <span>De klassieke definitie van de arbeidsovereenkomst gaat als gevolg van ontwikkelingen als flexibilisering, digitalisering en globalisering niet altijd meer op. Deze publicatie voorziet in een breed en geactualiseerd onderzoek naar de problematiek rondom de kwalificatie van arbeidsrelaties.</span>

De arbeidsovereenkomst: een bewerkelijk begrip

De klassieke definitie van de arbeidsovereenkomst gaat als gevolg van ontwikkelingen als flexibilisering, digitalisering en globalisering niet altijd meer op. Deze publicatie voorziet in een breed en geactualiseerd onderzoek naar de problematiek rondom de kwalificatie van arbeidsrelaties. Toon meer
Auteurs/redactie (o.m.):

Verschijningsdatum: 26/01/2022

De arbeidsovereenkomst: een bewerkelijk begrip <span>De klassieke definitie van de arbeidsovereenkomst gaat als gevolg van ontwikkelingen als flexibilisering, digitalisering en globalisering niet altijd meer op. Deze publicatie voorziet in een breed en geactualiseerd onderzoek naar de problematiek rondom de kwalificatie van arbeidsrelaties.</span>
NIEUW
Reserveren
promotie
Toon meer Niet beschikbaar Reserveren Binnen 2 dagen leverbaar Bestelbaar Reserveren Reserveren Bestelbaar Niet beschikbaar Laatste stuks Niet beschikbaar

Afgeloste btw

excl. btw

Afgeloste btw

excl. btw

Gratis geschenk

Afgeloste btw

Standaard ontvangt u het e-book + papieren exemplaar. Liever geen papier? Vink dit vakje aan.

Beschrijving

De arbeidsovereenkomst wordt in artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek (BW) gedefinieerd als ‘de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten’. Deze definitie is sinds de inwerkingtreding van de Wet op de Arbeidsovereenkomst in 1909 nagenoeg gelijk gebleven. Echter, ontwikkelingen als flexibilisering, digitalisering en globalisering leiden ertoe dat dit ‘klassieke’ beeld van de afhankelijke werknemer en de onafhankelijke zelfstandige niet meer altijd opgaat. In de afgelopen decennia is dan ook meermaals discussie gerezen over de wijze waarop arbeidsrelaties worden gekwalificeerd. In hoeverre leidt de oorspronkelijke kwalificatie nog tot een adequate toebedeling van sociaalrechtelijke bescherming?

De arbeidsovereenkomst: een bewerkelijk begrip onderzoekt deze problematiek rondom het onderscheid tussen zelfstandige en onzelfstandige arbeid. De kwestie wordt beschouwd vanuit de beginselen partijautonomie en ongelijkheidscompensatie en wordt ondersteund door omvangrijke jurisprudentieonderzoeken.

Kwalificatie arbeidsrelaties


De auteur buigt zich over de vraag wanneer een inbreuk op de partijautonomie met een beroep op het beginsel ongelijkheidscompensatie gerechtvaardigd wordt geacht. Daarmee vormt dit onderzoek in wezen een zoektocht naar de ‘ongelijkheid’ in ongelijkheidscompensatie. De lezer wordt meegenomen langs de verschillende relevante aspecten van de kwalificatievraag:

  • De parlementaire geschiedenis
  • De uitleg van het huidige wettelijk kader in de literatuur
  • Het toetsingskader van de Hoge Raad
  • De toepassing van het wettelijk kader in de feitenrechtspraak

De titel brengt waardevolle inzichten aan het licht voor arbeidsrechtjuristen. Zo levert het onderzoek een reflectie op het arrest X/Gemeente Amsterdam uit 2020. Ook is een jurisprudentieonderzoek opgenomen waarin 242 uitspraken van feitenrechters zijn betrokken, gewezen tussen 1997 en 2020. Hiermee voorziet de publicatie in een breed en geactualiseerd onderzoek naar de problematiek rondom de kwalificatie van arbeidsrelaties.

Auteurs / Redactie

Downloads

Hier kunt u enkele uittreksels van het product raadplegen en downloaden:

Productinformatie

Verschijningsdatum

26/01/2022

Medium

308 15,8 x 24,0 cm

ISBN

9789013165142

Bestelcode

NP/AOBEWBG-BI22001

Publicatievorm

Boek

Productinformatie

Verschijningsdatum

Editie

Druk

Frequentie

ISBN

 

Bestelcode

Publicatievorm

Editor

Serie

Kan item niet toevoegen aan winkelwagentje

PRIJS:
Doorgaan met winkelen