Herroeping, verbetering en aanvulling burgerrechterlijke uitspraken Behandeling van de rechtsmiddelen herroeping, verbetering en aanvulling van rechterlijke uitspraken. Inzicht wordt gegeven in de problematiek.

Herroeping, verbetering en aanvulling burgerrechterlijke uitspraken

Behandeling van de rechtsmiddelen herroeping, verbetering en aanvulling van rechterlijke uitspraken. Inzicht wordt gegeven in de problematiek. Toon meer
Auteurs/redactie (o.m.):

Verschijningsdatum: 22/11/2013

Herroeping, verbetering en aanvulling burgerrechterlijke uitspraken Behandeling van de rechtsmiddelen herroeping, verbetering en aanvulling van rechterlijke uitspraken. Inzicht wordt gegeven in de problematiek.
NIEUW
Reserveren
promotie
Toon meer Niet beschikbaar Reserveren Binnen 2 dagen leverbaar Bestelbaar Reserveren Reserveren Bestelbaar Niet beschikbaar Laatste stuks Niet beschikbaar

Afgeloste btw

excl. btw

Afgeloste btw

excl. btw

Gratis geschenk

Afgeloste btw

Standaard ontvangt u het e-book + papieren exemplaar. Liever geen papier? Vink dit vakje aan.

Beschrijving

Uitgangspunt voor een goede civiele rechtspleging is dat binnen een redelijke termijn onder controle van (schorsende) rechtsmiddelen in handen van partijen of belanghebbenden over alle onderdelen van een vordering of een verzoek een onherroepelijk bindende einduitspraak van de gewone rechter wordt verkregen.

Het buitengewone rechtsmiddel 'herroeping' biedt uitkomst in die gevallen waarin het uit een oogpunt van rechtvaardigheid onaanvaardbaar zou zijn dat deze bindende kracht niet doorbroken zou kunnen worden. Dat doet zich voor als de onherroepelijk geworden uitspraak zou zijn beïnvloed door bedrog van de wederpartij, door valsheid van stukken of door de omstandigheid dat door toedoen van de wederpartij stukken van beslissende aard zijn achtgehouden.

Het correctiemiddel 'verbetering' biedt de mogelijkheid een uitspraak te rectificeren als in die uitspraak een kennelijke fout of omissie voorkomt, die voor eenvoudig herstel vatbaar is.
Het correctiemiddel 'aanvulling' biedt de partijen de gelegenheid alsnog een in de uitspraak op te nemen beslissing te verkrijgen over een onderdeel van het gevorderde of verzochte, waarover in de uitspraak geen beslissing voorkomt, hoewel deze daarin had moeten staan.

Dit boek behandelt per middel wanneer het openstaat, of het samenloopt met andere middelen, wie het kan hanteren tegen wie, de wijze waarop dat moet gebeuren, het verloop van de procedure, de te geven beslissing met de gevolgen daarvan en de mogelijk openstaande rechtsmiddelen. Inzicht wordt gegeven in de problematiek waarbinnen de herroeping, verbetering en aanvulling aan de orde kunnen komen.

In deze tweede druk is de behandeling van deze onderwerpen met name aan de hand van nieuwe wetgeving en rechtsontwikkeling in de rechtspraak tot 1 mei 2013 bijgewerkt.

Auteurs / Redactie

Downloads

Hier kunt u enkele uittreksels van het product raadplegen en downloaden:

Productinformatie

Verschijningsdatum

22/11/2013

Medium

300 15,8 x 24,2 cm

ISBN

9789013107913

Bestelcode

NP/HEVEBUR-BI13001

Publicatievorm

Boek

Productinformatie

Verschijningsdatum

Editie

Druk

Frequentie

ISBN

 

Bestelcode

Publicatievorm

Editor

Tags

Serie

Kan item niet toevoegen aan winkelwagentje

PRIJS:
Doorgaan met winkelen