Methoden van contractsuitleg <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 10.0pt; line-height: 150%;"><span style="font-size: 11.0pt; line-height: 150%; font-family: 'Trebuchet MS',sans-serif; mso-bidi-font-family: Calibri; color: black; mso-themecolor: text1;">Aan de hand van welke methode dient een overeenkomst te worden uitgelegd? <span style="mso-bidi-font-weight: bold;">Deze titel levert hierbij houvast, in de vorm van een model voor de uitleg van een overeenkomst. De titel is interessant voor rechters en arbiters die een overeenkomst moeten uitleggen en voor partijen die verwikkeld zijn geraakt in een uitleggeschil.</span></span></p>

Methoden van contractsuitleg

Aan de hand van welke methode dient een overeenkomst te worden uitgelegd? Deze titel levert hierbij houvast, in de vorm van een model voor de uitleg van een overeenkomst. De titel is interessant voor rechters en arbiters die een overeenkomst moeten uitleggen en voor partijen die verwikkeld zijn geraakt in een uitleggeschil.

Toon meer
Auteurs/redactie (o.m.):

Verschijningsdatum: 21/06/2023

Methoden van contractsuitleg <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 10.0pt; line-height: 150%;"><span style="font-size: 11.0pt; line-height: 150%; font-family: 'Trebuchet MS',sans-serif; mso-bidi-font-family: Calibri; color: black; mso-themecolor: text1;">Aan de hand van welke methode dient een overeenkomst te worden uitgelegd? <span style="mso-bidi-font-weight: bold;">Deze titel levert hierbij houvast, in de vorm van een model voor de uitleg van een overeenkomst. De titel is interessant voor rechters en arbiters die een overeenkomst moeten uitleggen en voor partijen die verwikkeld zijn geraakt in een uitleggeschil.</span></span></p>
NIEUW
Reserveren
promotie
Toon meer Niet beschikbaar Reserveren Tijdelijk niet leverbaar Bestelbaar Reserveren Reserveren Bestelbaar Niet beschikbaar Laatste stuks Niet beschikbaar

Afgeloste btw

excl. btw

Afgeloste btw

excl. btw

Gratis geschenk

Afgeloste btw

Standaard ontvangt u het e-book + papieren exemplaar. Liever geen papier? Vink dit vakje aan.

Beschrijving

Methoden van contractsuitleg bevat een model voor de uitleg van een overeenkomst. Het in kaart gebrachte model is gericht op de vraag aan de hand van welke methode een overeenkomst in een concreet geval dient te worden uitgelegd in het licht van bestaande regelgeving, rechtspraak en doctrine. In geval van een uitlegdispuut biedt het model de nodige handvatten. Daarnaast zal de helderheid, inzichtelijkheid en begrijpelijkheid van het uitlegoordeel naar verwachting toenemen door een consequente hantering van het vormgegeven model bij de motivering van een uitlegoordeel. Dit komt de kwaliteit en legitimiteit van het uitlegoordeel ten goede.

In deze uitgave wordt enerzijds een model voor de uitleg van een overeenkomst in beeld gebracht, aan de hand van Nederlandse wet- en regelgeving, rechtspraak en literatuur. Op basis daarvan kan worden vastgesteld welke methode van uitleg geïndiceerd is op basis van een bepaalde selectie en weging van uitlegfactoren aan de hand van gezichtspunten. De gebruikte uitlegmethoden, uitlegfactoren en gezichtspunten die richtinggevend zijn bij de uitleg worden geïdentificeerd en behandeld. Ook is aandacht voor de rol van het bewijsrecht bij de uitleg van een overeenkomst, waarbij eveneens gekeken wordt naar het arbitraal bewijsrecht.

Anderzijds wordt het aan het Nederlandse recht ontleende model in internationaal perspectief geplaatst en vergeleken met buitenlandse wet- en regelgeving, rechtspraak en literatuur ten aanzien van de contractsuitleg. In dat kader wordt gekeken naar het Engelse recht, het Franse recht en de transnationale beginselen (de PECL, het DCFR en de PICC). De inzichten op basis van dit vergelijkend onderzoek worden gebruikt om het aan het Nederlandse recht ontleende model zo nodig aan te passen en te verfijnen. Daarnaast wordt gekeken welke verschillen en overeenkomsten waarneembaar zijn tussen het Nederlandse recht en de onderzochte rechtstelsels en transnationale beginselen ten aanzien van de contractsuitleg.

Methoden van contractsuitleg actueel

De laatste jaren heeft de rechtspraak met betrekking tot de uitleg van een overeenkomst niet stilgestaan. In de praktijk wordt hierdoor het uitlegleerstuk als complex ervaren. Deze titel voorziet in deze behoefte en geeft niet alleen sturing aan de uitleg van een overeenkomst, maar draagt ook bij aan de rechtszekerheid in de zin van voorspelbaarheid. Daarnaast is deze publicatie ook relevant in het licht van de opkomst van gespecialiseerde rechtbanken, zoals in Nederland de NCC (Netherlands Commercial Court) voor internationale zakelijke geschillen en het huidige debat over het vestigingsklimaat in Nederland.

Methoden van contractsuitleg is van grote waarde voor civilisten, zoals academici, advocaten, juristen, rechters en arbiters.

Auteurs / Redactie

Downloads

Hier kunt u enkele uittreksels van het product raadplegen en downloaden:

Productinformatie

Verschijningsdatum

21/06/2023

Medium

480 15,8 x 24,0 cm

ISBN

9789013172966

Bestelcode

NP/METHCOU-BI23001

Publicatievorm

Boek

Productinformatie

Verschijningsdatum

Editie

Druk

Frequentie

ISBN

 

Bestelcode

Publicatievorm

Editor

Serie

Kan item niet toevoegen aan winkelwagentje

PRIJS:
Doorgaan met winkelen