Recht, plicht, remedie <p>Deze titel geeft praktische handvatten om vast te stellen welke privaatrechtelijke remedie in een concreet geval passend is en hoe deze ingevuld moet worden. De publicatie bevat niet alleen een kernachtige beschrijving van de aard, systematiek en vereisten van diverse privaatrechtelijke remedies, het bevat ook heldere rechtstheoretische en rechtsvergelijkende beschouwingen, evenals uitvoerige analyses van lagere rechtspraak op dit vlak. Dit maakt de uitgave relevant voor aansprakelijkheidsrechtadvocaten, rechters en rechtswetenschappers.</p>

Recht, plicht, remedie

Deze titel geeft praktische handvatten om vast te stellen welke privaatrechtelijke remedie in een concreet geval passend is en hoe deze ingevuld moet worden. De publicatie bevat niet alleen een kernachtige beschrijving van de aard, systematiek en vereisten van diverse privaatrechtelijke remedies, het bevat ook heldere rechtstheoretische en rechtsvergelijkende beschouwingen, evenals uitvoerige analyses van lagere rechtspraak op dit vlak. Dit maakt de uitgave relevant voor aansprakelijkheidsrechtadvocaten, rechters en rechtswetenschappers.

Toon meer
Auteurs/redactie (o.m.):

Verschijningsdatum: 04/10/2022

Recht, plicht, remedie <p>Deze titel geeft praktische handvatten om vast te stellen welke privaatrechtelijke remedie in een concreet geval passend is en hoe deze ingevuld moet worden. De publicatie bevat niet alleen een kernachtige beschrijving van de aard, systematiek en vereisten van diverse privaatrechtelijke remedies, het bevat ook heldere rechtstheoretische en rechtsvergelijkende beschouwingen, evenals uitvoerige analyses van lagere rechtspraak op dit vlak. Dit maakt de uitgave relevant voor aansprakelijkheidsrechtadvocaten, rechters en rechtswetenschappers.</p>
NIEUW
Reserveren
promotie
Toon meer Niet beschikbaar Reserveren Binnen 2 dagen leverbaar Bestelbaar Reserveren Reserveren Bestelbaar Niet beschikbaar Laatste stuks Niet beschikbaar

Afgeloste btw

excl. btw

Afgeloste btw

excl. btw

Gratis geschenk

Afgeloste btw

Standaard ontvangt u het e-book + papieren exemplaar. Liever geen papier? Vink dit vakje aan.

Beschrijving

In de moderne benadering van het aansprakelijkheidsrecht zijn recht en rechtsvordering van elkaar losgekoppeld. Er wordt veel aandacht besteed aan het bestaan van rechten en plichten, maar minder aan de remedie die is verbonden aan een inbreuk op een recht of de schending van een plicht. Het gevolg van deze disjunctieve benadering is dat vooraf onduidelijk kan zijn welke remedie in een bepaald geval – en in welke omvang – passend is. Bovendien is achteraf niet altijd goed uit te leggen waarom juist deze remedie moest worden opgelegd. Dit zorgt voor rechtsonzekerheid en rechtsongelijkheid, waardoor effectieve rechtsbescherming onder druk komt te staan. 

Recht, plicht, remedie brengt in kaart hoe een relationele benadering van het remedierecht past bij het geldende recht en bespreekt hoe ze bijdraagt aan het vergroten van rechtszekerheid en het verwezenlijken van materieelrechtelijke aanspraken. De auteur legt uit waarom een remedie niet op zichzelf mag worden bezien. De remedie dient voort te vloeien uit de norm waaraan deze is verbonden en de strekking die deze norm heeft. Oftewel: de norm draagt de belofte van een passende remedie in zich.

 

Privaatrechtelijke remedies

In de juridische literatuur over privaatrechtelijke remedies bestaat haast uitsluitend aandacht voor de vordering tot schadevergoeding in geld. Deze publicatie gaat niet alleen in op deze bekende rechtsvordering, maar ook op andere remedies die kunnen worden ingezet in het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht, namelijk het rechterlijk bevel, de schadevergoeding in natura en winstafdracht.  

Recht, plicht, remedie is van grote waarde voor aansprakelijkheidsrechtadvocaten, rechters en rechtswetenschappers. Advocaten kunnen met deze publicatie hun juridisch instrumentarium versterken, door meer grip te krijgen op de toepassing en invulling van privaatrechtelijke remedies. Rechters vinden er handvatten in om tot een rechtvaardig en inzichtelijk gemotiveerd oordeel te komen ten aanzien van de rechtsvorderingen in privaatrechtelijke geschillen. Voor rechtswetenschappers geeft dit werk inzicht in de fundamenten van het delictuele remedierecht, met heldere rechtstheoretische en rechtsvergelijkende beschouwingen en uitvoerige analyses van lagere rechtspraak op dit vlak.

Auteurs / Redactie

Downloads

Hier kunt u enkele uittreksels van het product raadplegen en downloaden:

Productinformatie

Verschijningsdatum

04/10/2022

Medium

268 15,8 x 24,0 cm

ISBN

9789013169409

Bestelcode

NP/REMASHR-BI22001

Publicatievorm

Boek

Productinformatie

Verschijningsdatum

Editie

Druk

Frequentie

ISBN

 

Bestelcode

Publicatievorm

Editor

Serie

Kan item niet toevoegen aan winkelwagentje

PRIJS:
Doorgaan met winkelen