Sociaal Memo Arbeid & Inkomen <p>Dit memo bundelt alle relevante bepalingen over arbeid en inkomen uit ons Nederlandse sociale zekerheidsstelsel in één handzame uitgave. De materie is op de bekende memo-wijze samengevat in puntsgewijze opsommingen en per wet gegroepeerd op onderwerp. Dit maakt de titel onmisbaar voor professionals die zich begeven op het terrein van werk, verlof, werkloosheid, re-integratie en inkomen.</p>
<span><em>Beschikbaar als boek en online uitgave.</em><br /></span>

Sociaal Memo Arbeid & Inkomen

Dit memo bundelt alle relevante bepalingen over arbeid en inkomen uit ons Nederlandse sociale zekerheidsstelsel in één handzame uitgave. De materie is op de bekende memo-wijze samengevat in puntsgewijze opsommingen en per wet gegroepeerd op onderwerp. Dit maakt de titel onmisbaar voor professionals die zich begeven op het terrein van werk, verlof, werkloosheid, re-integratie en inkomen.

Beschikbaar als boek en online uitgave.
Toon meer
Auteurs/redactie (o.m.):

Verschijningsdatum: 29/06/2022

Sociaal Memo Arbeid & Inkomen <p>Dit memo bundelt alle relevante bepalingen over arbeid en inkomen uit ons Nederlandse sociale zekerheidsstelsel in één handzame uitgave. De materie is op de bekende memo-wijze samengevat in puntsgewijze opsommingen en per wet gegroepeerd op onderwerp. Dit maakt de titel onmisbaar voor professionals die zich begeven op het terrein van werk, verlof, werkloosheid, re-integratie en inkomen.</p>
<span><em>Beschikbaar als boek en online uitgave.</em><br /></span>
NIEUW
Reserveren
promotie
Toon meer Niet beschikbaar Reserveren Tijdelijk niet leverbaar Bestelbaar Reserveren Reserveren Bestelbaar Niet beschikbaar Laatste stuks Niet beschikbaar

Afgeloste btw

excl. btw

Afgeloste btw

excl. btw

Gratis geschenk

Afgeloste btw

Standaard ontvangt u het e-book + papieren exemplaar. Liever geen papier? Vink dit vakje aan.

Beschrijving

Sociale zekerheid op het gebied van werk en inkomen in Nederland is complex en veranderlijk. Zowel maatschappelijke als politieke ontwikkelingen zijn voortdurend van invloed op de wet- en regelgeving. Denk aan de invoering van het betaald ouderschapsverlof en de eenmalige energietoeslag.

In deze grondig herziene editie van Sociaal Memo Arbeid & Inkomen 2022 komen deze bepalingen uitgebreid aan bod, naast vele andere wijzigingen, zoals:

 • Arbeid en werkloosheid (Wet arbeid & zorg, minimumloon, WW, Toeslagenwet, premieheffing, banenafspraak, quotumheffing)
 • Tegemoetkomingen loondomein (loonkostenvoordelen, lage-inkomensvoordeel, minimumjeugdloonvoordeel)
 • Sociale verzekeringen (AOW, Anw, AKW, BUB)
 • Toeslagen (AWIR, kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag, huurtoeslag)
 • Corona (NOW, TVL)
 • Sociale voorzieningen (Participatiewet, BBZ, IOAW, IOAZ, IOW)
 • Inkomensbesluit en dagloonbesluit
 • Taken UWV en SVB

Bestaande uitgaven gaan veelal uitgebreider in op een beperkte set wetten, of beperken zich alleen tot de hoofdlijnen. Deze titel bevat per wet een compleet en actueel overzicht van de stand van zaken en is hierdoor uniek in zijn soort. Naast de papieren Memo is de uitgave ook als online versie beschikbaar.

Rechtshandeling en overeenkomst actueel

De inhoud van deze uitgave is compleet herzien naar de stand van zaken per 1 mei 2022. Meer in het bijzonder komen in het boek aan de orde:
 • invoering gedifferentieerde premie Arbeidsongeschiktheidsfonds
 • invoering arbeidsvoorwaardenbedrag in inkomensbesluit socialezekerheidswetten en dagloonbesluit werknemersverzekeringen
 • aanpassingen in de Awir en kinderopvangtoeslag rond gedupeerde ouders (o.a. overname private schulden door Belastingdienst/Toeslagen)
 • kindgebonden budget voor kind dat rechtmatig in Nederland verblijft
 • kinderopvangtoeslag als ouder of partner onder terugtrekkingsakkoord Brexit valt of langer dan drie maanden gedetineerd is
 • aanpassingen in de NOW en TVL
 • uitbreiding WAZO-uitkering aanvullend geboorteverlof naar werknemers die niet verzekerd zijn voor de ZW (zoals de directeur-grootaandeelhouder) per 2 augustus 2022
 • invoering WAZO-uitkering tijdens ouderschapsverlof per 2 augustus 2022
 • invoering eenmalige energietoeslag en studietoeslag in de Participatiewet
 • tijdelijk vereenvoudigde toegang tot het BBZ als opvolger van de Tozo
 • alle actuele cijfers over uitkeringsbedragen, daglonen, premies, kortingen, etc. per 1 januari 2022 en voor zover al bekend 1 juli 2022

Sociaal Memo Arbeid & Inkomen 2022 is van grote waarde voor professionals die zich bezighouden met zaken als werk, verlof, werkloosheid, participatie, re-integratie en inkomen. De complete en toch beknopte benadering maakt de titel zowel van waarde bij beleidsontwikkeling als beleidsuitvoering.

Auteurs / Redactie

Downloads

Hier kunt u enkele uittreksels van het product raadplegen en downloaden:

Productinformatie

Verschijningsdatum

29/06/2022

Medium

580 11,0 x 18,5 cm

ISBN

9789013168891

Bestelcode

NP/SOMEABI-YI22001

Publicatievorm

Boek

Productinformatie

Verschijningsdatum

Editie

Druk

Frequentie

ISBN

 

Bestelcode

Publicatievorm

Editor

Serie

FAQ - Online

FAQ Online | Wolters Kluwer Webshop
Kan item niet toevoegen aan winkelwagentje

PRIJS:
Doorgaan met winkelen