Sociaal Memo Ziekte & Zorg <p>Dit memo beschrijft op kernpunten alle belangrijke bepalingen uit wet- en regelgeving over sociale zekerheid in Nederland die betrekking hebben op de thema’s ziekte, arbeidsongeschiktheid en zorg. Op de bekende memo-wijze samengevat in puntsgewijze opsommingen en overzichtelijk per wet gegroepeerd op onderwerp. Deze herziene uitgave bevat alle wijzigingen van het afgelopen jaar en is bijgewerkt tot 1 juli 2023.</p>
<p><span><em>Beschikbaar als boek én online publicatie.</em></span></p>

Sociaal Memo Ziekte & Zorg

Dit memo beschrijft op kernpunten alle belangrijke bepalingen uit wet- en regelgeving over sociale zekerheid in Nederland die betrekking hebben op de thema’s ziekte, arbeidsongeschiktheid en zorg. Op de bekende memo-wijze samengevat in puntsgewijze opsommingen en overzichtelijk per wet gegroepeerd op onderwerp. Deze herziene uitgave bevat alle wijzigingen van het afgelopen jaar en is bijgewerkt tot 1 juli 2023.

Beschikbaar als boek én online publicatie.

Toon meer
Auteurs/redactie (o.m.):

Verschijningsdatum: 13/10/2023

Sociaal Memo Ziekte & Zorg <p>Dit memo beschrijft op kernpunten alle belangrijke bepalingen uit wet- en regelgeving over sociale zekerheid in Nederland die betrekking hebben op de thema’s ziekte, arbeidsongeschiktheid en zorg. Op de bekende memo-wijze samengevat in puntsgewijze opsommingen en overzichtelijk per wet gegroepeerd op onderwerp. Deze herziene uitgave bevat alle wijzigingen van het afgelopen jaar en is bijgewerkt tot 1 juli 2023.</p>
<p><span><em>Beschikbaar als boek én online publicatie.</em></span></p>
NIEUW
Reserveren
promotie
Toon meer Niet beschikbaar Reserveren Binnen 2 dagen leverbaar Bestelbaar Reserveren Reserveren Bestelbaar Niet beschikbaar Laatste stuks Niet beschikbaar

Afgeloste btw

excl. btw

Afgeloste btw

excl. btw

Gratis geschenk

Afgeloste btw

Standaard ontvangt u het e-book + papieren exemplaar. Liever geen papier? Vink dit vakje aan.

Beschrijving

De sociale zekerheid in Nederland wordt permanent aangepast aan de ontwikkelingen uit de maatschappij. Zo ook op de gebieden ziekte, arbeidsongeschiktheid en zorg. Denk aan de invoering van het tijdelijk experiment bredere inzet re-integratie-instrumenten en aanpassingen in wat wel en niet tot het basispakket behoort van de zorgpolis. In deze volledig herziene editie komt dit uitgebreid aan bod, naast vele andere wijzigingen.

Sociaal Memo Ziekte & Zorg 2023 bevat alle relevante bepalingen over ziekte, arbeidsongeschiktheid en zorg uit ons Nederlandse sociale zekerheidsstelsel. Alle informatie is op de bekende memo-wijze samengevat in puntsgewijze opsommingen en overzichtelijk per wet gegroepeerd op onderwerp. In deze uitgave komen de wettelijke inkomensverzekeringen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid (ZW, WIA, WAO, WAZ, Wajong) aan bod. Ook wordt het Besluit uitbreiding en beperking kring van verzekerden werknemersverzekeringen uitgebreid besproken. Daarnaast is er aandacht voor zorgtoeslag, de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet.

Om het bronnenonderzoek te vergemakkelijken, verwijst dit memo regelmatig naar wetteksten en uitvoeringsvoorschriften. In alle gevallen is de stand van wet- en regelgeving per 1 juli 2023 weergegeven.

 

Sociaal Memo up-to-date

De inhoud van deze uitgave is compleet herzien en geactualiseerd. In het bijzonder komen aan de orde:

  • Duur van ziekengeld AOW-gerechtigde verzekerde verkort van 13 weken naar 6 weken
  • Invoering tijdelijk experiment bredere inzet re-integratie-instrumenten
  • Aanpassingen in wat wel en niet tot het basispakket behoort van de zorgpolis en de Wet langdurige zorg
  • Bevriezing verplicht eigen risico zorgverzekering op € 385
  • Codificatie voortgezette pleegzorg tot 23 jaar
  • Alle reguliere aanpassingen in normbedragen en percentages per 1 januari 2023 en 1 juli 2023.

Sociaal Memo Ziekte & Zorg 2023 is bedoeld voor professionals die zich bezighouden met (de inkomensgevolgen van) zieken, arbeidsongeschikten, arbeidsbeperkten, Wajonger’s en jeugdigen met jeugdhulpverlening. Zowel bij de beleidsontwikkeling als de beleidsuitvoering.

Auteurs / Redactie

Downloads

Hier kunt u enkele uittreksels van het product raadplegen en downloaden:

Productinformatie

Verschijningsdatum

13/10/2023

Medium

472 11,0 x 18,5 cm

ISBN

9789013170764

Bestelcode

NP/SOMEAOZ-YI23001

Publicatievorm

Boek

Productinformatie

Verschijningsdatum

Editie

Druk

Frequentie

ISBN

 

Bestelcode

Publicatievorm

Editor

Serie

FAQ - Online in InView Essential

FAQ Online | Wolters Kluwer Webshop
Kan item niet toevoegen aan winkelwagentje

PRIJS:
Doorgaan met winkelen