Zakboek Strafrecht voor de Hulpofficier <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0in; line-height: normal; background: white;"><span>In dit zakboek worden algemene leerstukken uit het strafrecht en de meest voorkomende misdrijven en overtredingen uit het Wetboek van strafrecht, de Opiumwet, de WWM en de WVW besproken. Nieuw in deze editie is de bespreking van het omvangrijke wetsvoorstel Seksuele Misdrijven</span><span> (snelle inwerkingtreding verwacht).</span></p>

Zakboek Strafrecht voor de Hulpofficier

Ook voor VVC/ZSM

In dit zakboek worden algemene leerstukken uit het strafrecht en de meest voorkomende misdrijven en overtredingen uit het Wetboek van strafrecht, de Opiumwet, de WWM en de WVW besproken. Nieuw in deze editie is de bespreking van het omvangrijke wetsvoorstel Seksuele Misdrijven (snelle inwerkingtreding verwacht).

Toon meer
Auteurs/redactie (o.m.):

Verschijningsdatum: 06/03/2024

Zakboek Strafrecht voor de Hulpofficier <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0in; line-height: normal; background: white;"><span>In dit zakboek worden algemene leerstukken uit het strafrecht en de meest voorkomende misdrijven en overtredingen uit het Wetboek van strafrecht, de Opiumwet, de WWM en de WVW besproken. Nieuw in deze editie is de bespreking van het omvangrijke wetsvoorstel Seksuele Misdrijven</span><span> (snelle inwerkingtreding verwacht).</span></p>
NIEUW
Reserveren
promotie
Toon meer Niet beschikbaar Reserveren Binnen 2 dagen leverbaar Bestelbaar Reserveren Reserveren Bestelbaar Niet beschikbaar Laatste stuks Niet beschikbaar

Afgeloste btw

excl. btw

Afgeloste btw

excl. btw

Gratis geschenk

Afgeloste btw

Reserveren

Standaard ontvangt u het e-book + papieren exemplaar. Liever geen papier? Vink dit vakje aan.

Beschrijving

Het zakboek Strafrecht voor de Hulpofficier 2024 vormt een actueel, overzichtelijk, betrouwbaar én praktijkgericht naslagwerk over algemene leerstukken en veelvoorkomende misdrijven en overtredingen. Het zakboek is voorzien van een omvangrijke inhoudsopgave en index. Zo kun je doelgericht zoeken en zaken sneller afwerken. Door gebruik van het zakboek voorkom je vertraging bij de verdere afhandeling van strafzaken, doordat er minder werk opnieuw of alsnog gedaan moet worden, of voor niets is gedaan. Meer actuele kennis over het strafrecht voorkomt bovendien vrijspraken of niet-ontvankelijkheden.

Het zakboek bevat een bespreking van algemene leerstukken en veel voorkomende misdrijven en overtredingen uit het Wetboek van Strafrecht, de Opiumwet, de WWM en de WVW. Nieuw in deze editie is de bespreking van het omvangrijke wetsvoorstel Seksuele Misdrijven (inwerkingtreding mogelijk al in 2024). Door verwerking van wetgeving, jurisprudentie, Kamerstukken en literatuur worden dagelijks voorkomende praktijkvragen beantwoord. Veel praktische voorbeelden uit de jurisprudentie en Kamerstukken maken de informatie direct toepasbaar. Ook de antwoorden op de vele vakvragen die de auteur de laatste decennia heeft gegeven zijn verwerkt. 

Voordelen InView Essential

Door de diepgang van de bespreking is het zakboek ook zeer geschikt voor de specialisten in de opsporing. Met InView Essential kun je inloggen op de online uitgave van het Zakboek. Je kunt eenvoudig zoeken met de geavanceerde zoekfunctie of de altijd zichtbare inhoudsopgave gebruiken. De teksten bevatten directe links naar wetsartikelen, jurisprudentie en andere bronnen. Verwijzingen naar andere paragrafen zijn ook direct toegankelijk met één klik, zelfs als ze verwijzen naar een ander zakboek. Belangrijke onderdelen kunnen worden gelabeld voor snelle toegang in toekomstige sessies. De online uitgaven worden maandelijks bijgewerkt, met uitzondering van het zakboek Proces-verbaal en Bewijsrecht.

Actuele informatie Strafrecht

In deze 2024-editie zijn weer belangrijke actualiteiten op het gebied van wetgeving en jurisprudentie verwerkt en met paragraafverwijzing terug te vinden in het actualiteitenoverzicht voor in het zakboek. Onderstaand een selectie, zie voor een uitgebreid overzicht www.zakboekenpolitie.com.

Wetgeving

 • Art. 189a Sr (verborgen ruimte in vervoermiddel). Wetsvoorstel strafbaarstelling en opname als vh-misdrijf in art. 67 Sv
 • Art. 240c Sr (voorbereidingshandelingen seksueel misbruik met kinderen)
 • Art. 285d Sr (doxing). Strafbaarstelling van gebruik persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden, ook opgenomen als vh-misdrijf in art. 67 Sv
 • Art. 287 Sr (doodslag). Verhoging strafdreiging naar vijfentwintig jaar
 • Art. 306a Sr (strafbaarstelling aanhitsen dier als misdrijf)
 • Art. 174a Gemeentewet (bestuursdwang). Ruimere sluitingsbevoegdheid burgemeester van woning, lokaal en/of bijbehorend erf: ook bij (bedreiging met) ernstig geweld of na het aantreffen van een wapen
 • Gewijzigd wetsvoorstel seksuele misdrijven (wijziging van Sr en andere wetten in verband met de modernisering van de strafbaarstelling van verschillende vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag). Inwerkingtreding mogelijk al in 2024

Jurisprudentie (zie voor een uitgewerkt overzicht www.zakboekenpolitie.com)

 • Zwaar lichamelijk letsel (oorsuizen) (art. 82 Sr)
 • Opruiing (vrijheid meningsuiting / openbaarheid / sociale media) (art. 131 Sr)
 • Demonstratierecht / dwangmiddelen / vervolging / art. 10 en 11 EVRM en art. 94 Grondwet
 • Computervredebreuk (valse sleutel) (art. 138ab)
 • Deepfake video (art. 139h Sr)
 • Voortzetting werkzaamheid verboden organisatie (motorclub) (art. 140 lid 2 Sr).
 • Misbruik identificerende persoonsgegevens (vals account / wederrechtelijkheid) (art. 231b Sr)
 • Misbruik kwetsbare positie minderjarige (minderjarigheid volstaat niet) (art. 248 lid 3 Sr)
 • Onttrekken minderjarige aan gezag/opzicht (buitenland) (art. 279 Sr)
 • Stealthing geen verkrachting wel dwang (art. 284 Sr)
 • Geen bedreiging gelet op concrete omstandigheden (art. 285 Sr)
 • Belaging, ondanks korte periode (art. 285b Sr)
 • Strafverzwarende omstandigheden mishandeling: kind dat hij verzorgt of opvoedt als behorend tot zijn gezin (art. 304 Sr)
 • Vernieling (ook een goed dat al vernield of beschadigd is) (art. 350 Sr)
 • Witwassen (feit van algemene bekendheid) (art. 420bis)
 • Medeplegen gewoontewitwassen geldbedragen (computers infecteren / moneymules) (art. 420ter Sr)
 • Definitie vuurwapen (ook bij ontbrekende onderdelen) (art. 1 WWM)
 • Gevaar/hinder op weg (te laat en niet op veilige plek tot stilstand brengen) (art. 5 WVW 1994)
 • Besturen tijdens ongeldigverklaring rijbewijs (art. 9 WVW 1994)

Nieuwe paragrafen

 • Wetsvoorstel verborgen ruimte in vervoermiddel (art. 189a Sr, 7.15)
 • Gebruik persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden (doxing) (art. 285d Sr, 14.12)
 • Aanhitsen dier (art. 306a Sr, 16.7)

Nieuw hoofdstuk 29 (wetsvoorstel seksuele misdrijven)

Bespreking gewijzigd wetsvoorstel seksuele misdrijven (wijziging van Sr en andere wetten in verband met de modernisering van de strafbaarstelling van verschillende vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag). Inwerkingtreding mogelijk al in 2024.

Boek, abonnement en online

Het zakboek is via Wolters Kluwer verkrijgbaar als boek, boekabonnement en online uitgave. Bij afname van een boekabonnement (looptijd: 12 maanden) ontvang je direct de huidige editie en automatisch de volgende druk zodra deze verschijnt. Als gebruiker van de online editie is het zakboek direct toegankelijk vanaf al je devices (PC, tablet en smartphone) via InView.nl, waarmee je tevens profiteert van extra functionaliteiten ten behoeve van het zoekgemak. Bovendien wordt de online uitgave elke maand geactualiseerd, zodat je altijd over de meest recente informatie beschikt.

 

 

Auteurs / Redactie

Downloads

Hier kunt u enkele uittreksels van het product raadplegen en downloaden:

Productinformatie

Verschijningsdatum

06/03/2024

Medium

692 11,0 x 18,5 cm

ISBN

9789013174151

Bestelcode

NP/ZBSRPOL-YI24001

Publicatievorm

Boek

Productinformatie

Verschijningsdatum

Editie

Druk

Frequentie

ISBN

 

Bestelcode

Publicatievorm

Editor

Serie

FAQ - Online in InView Essential

FAQ Online | Wolters Kluwer Webshop

Welk voordeel biedt een online uitgave ten opzichte van een boekuitgave?
De online Wolters Kluwer uitgaven maken de actuele stand van zaken 24/7 toegankelijk vanaf al je devices. Je vindt al je aangeschafte online uitgaven in het online onderzoeksplatform InView Essential.

Wat is InView Essential en wat zijn hiervan de voordelen?
InView Essential is het meest complete online onderzoeksplatform waarin de door jouw gekozen vakinformatie samen komt. InView Essential biedt je een breed scala aan voordelen:

- Alle door jou gekozen vakinformatie bij elkaar op één platformvakinformatie die jij kiest
- De meest betrouwbare en hoogwaardige publicaties geschreven door experts
- Kom sneller tot nieuwe inzichten. InView Essential helpt je door dwarsverbanden te leggen tussen relevante informatie, zoals wetten, rechterlijke uitspraken en vakliteratuur.

Worden online uitgaven vaker geactualiseerd dan boekuitgaven?
Steeds meer online uitgaven worden doorlopend bijgewerkt, zodat je altijd over de meest recente informatie beschikt. Je vindt dit per titel aangegeven onder “Productinformatie”.

Waar kan ik mijn online uitgave na aanschaf vinden?
Bijna al je online aangeschafte titels zijn toegankelijk vanuit InView Essential. Indien je nog niet geregistreerd bent bij InView Essential ontvang je een activatiemail en instructies om een account aan te maken.

Wat zijn de kosten van een online product?
Je betaalt een vast bedrag per jaar. De kosten zijn te vinden bovenaan de productpagina.

Wat is de looptijd en opzegtermijn van een online product?
Abonnementen hebben een looptijd van twaalf maanden. Abonnementen worden na afloop van de abonnementstermijn automatisch verlengd met een periode van twaalf maanden. De opzegtermijn is drie maanden vóór de startdatum van de nieuwe abonnementsperiode. 

Kan item niet toevoegen aan winkelwagentje

PRIJS:
Doorgaan met winkelen