Zakboek Strafvordering en Strafrecht voor de Opsporingsambtenaar <p>In dit zakboek vind je gemakkelijk en snel informatie over onder meer je bevoegdheden als opsporingsambtenaar, veelvoorkomende misdrijven en overtredingen. Zowel strafvordering als strafrecht worden praktisch, overzichtelijk en in heldere taal samengevat. De titel vormt een essentieel naslagwerk bij de studie en het uitvoeren van je dagelijkse werkzaamheden.</p>
<p>Beschikbaar als online publicatie (maandelijks geactualiseerd) en als boek(abonnement).</p>

Zakboek Strafvordering en Strafrecht voor de Opsporingsambtenaar

In dit zakboek vind je gemakkelijk en snel informatie over onder meer je bevoegdheden als opsporingsambtenaar, veelvoorkomende misdrijven en overtredingen. Zowel strafvordering als strafrecht worden praktisch, overzichtelijk en in heldere taal samengevat. De titel vormt een essentieel naslagwerk bij de studie en het uitvoeren van je dagelijkse werkzaamheden.

Beschikbaar als online publicatie (maandelijks geactualiseerd) en als boek(abonnement).

Toon meer
Auteurs/redactie (o.m.):

Verschijningsdatum: 06/03/2023

Zakboek Strafvordering en Strafrecht voor de Opsporingsambtenaar <p>In dit zakboek vind je gemakkelijk en snel informatie over onder meer je bevoegdheden als opsporingsambtenaar, veelvoorkomende misdrijven en overtredingen. Zowel strafvordering als strafrecht worden praktisch, overzichtelijk en in heldere taal samengevat. De titel vormt een essentieel naslagwerk bij de studie en het uitvoeren van je dagelijkse werkzaamheden.</p>
<p>Beschikbaar als online publicatie (maandelijks geactualiseerd) en als boek(abonnement).</p>
NIEUW
Reserveren
promotie
Toon meer Niet beschikbaar Reserveren Tijdelijk niet leverbaar Bestelbaar Reserveren Reserveren Bestelbaar Niet beschikbaar Laatste stuks Niet beschikbaar

Afgeloste btw

excl. btw

Afgeloste btw

excl. btw

Gratis geschenk

Afgeloste btw

Standaard ontvangt u het e-book + papieren exemplaar. Liever geen papier? Vink dit vakje aan.

Beschrijving

Als opsporingsambtenaar stuit je dagelijks op uiteenlopende praktijkvragen, bijvoorbeeld over controle van voertuigen, aanhouding, fouillering en geweld door en tegen een opsporingsambtenaar. Het zakboek Strafvordering en Strafrecht voor de Opsporingsambtenaar geeft op die momenten praktische houvast. Je vindt hierin snel de informatie die je nodig hebt dankzij de gedetailleerde inhoudsopgave en vernieuwde index.

Het zakboek staat daarnaast vol tips voor het onderzoek en het opmaken van het proces-verbaal. Zo kun je meer zaken in minder tijd op een betere manier afwerken. Door gebruik van het zakboek voorkom je vertraging bij de verdere afhandeling van strafzaken, doordat er minder werk opnieuw, of alsnog, gedaan moet worden, of voor niets is gedaan. Meer actuele kennis over het strafrecht voorkomt ook vrijspraken.

Strafvordering en Strafrecht

De uitgave beslaat zowel strafvordering als strafrecht. Op het gebied van strafvordering bevat het zakboek een bespreking van het begrip verdachte (inclusief diens rechten en plichten) en van jouw bevoegdheden als opsporingsambtenaar, die voortvloeien uit het Wetboek van Strafvordering en bijzondere wetgeving, zoals de Opiumwet, WWM, WVW, WED, Wet administratieve handhaving verkeersvoorschriften en de Algemene wet bestuursrecht. Op het gebied van strafrecht worden algemene leerstukken en veelvoorkomende misdrijven en overtredingen uit het Wetboek van Strafrecht, de Opiumwet, de WWM en de WVW besproken.

Afgeslankt

Het zakboek Strafvordering en Strafrecht voor de Opsporingsambtenaar is een afgeslankte versie van de zakboeken Strafvordering voor de Hulpofficier en Strafrecht voor de Hulpofficier. Voor meer onderwerpen, diepgang en voetnoten (verwijzingen naar literatuur en jurisprudentie) verdient aanschaf van die zakboeken aanbeveling.

Actuele informatie Strafrecht

Ook in deze 2023-editie zijn weer belangrijke actualiteiten op het gebied van wetgeving en jurisprudentie verwerkt. Onderstaand een selectie.

Wetgeving

·       Ambtsinstructie politie, KMar en andere opsporingsambtenaren: wijziging en invoering voorschriften over gebruik geweldmiddelen en vrijheidsbeperkende middelen.

·       Geweldsaanwending opsporingsambtenaar: strafuitsluitingsgrond (art. 42 Sr), feitenonderzoek dat uitgaat van rechtmatig optreden (art. 511a Sv e.v.), schuldschending geweldsinstructie (art. 372 Sr), Aanwijzing geweldsaanwending opsporingsambtenaar.

·       Wederrechtelijk verblijf op besloten plaats voor distributie, opslag of overslag van goederen (art. 138aa Sr).

·       Strafverzwaring bedreiging en strafverzwaring bedreiging gepleegd tegen politie­ambtenaar, boa, Minister, Staatssecretaris, CvdK, burgemeester, wethouder, enz. (art. 285 Sr).

·       Schuldschending geweldsinstructie (art. 372 Sr).

·       Uitbreiding vh-misdrijven (art. 67 lid 1 onder c Sv) met:

o    Art. 6 WVW 1994 (dood/letsel in verkeer, strafverzwarende omstandigheid niet meer vereist).

o    Art. 5a WVW 1994 (zeer gevaarlijk rijgedrag zonder gevolgen).

o    Art. 138aa Sr (wederrechtelijk verblijf op besloten plaats voor distributie, opslag of overslag van goederen).

o    Art. 372 Sr (schuldschending geweldsinstructie).

·       Plaatsing lachgas op lijst II Opiumwet.

·       Herstel art. 184 WVW 1994 (verlaten plaats ongeval: uitsluiting strafvervolging nu ook weer mogelijk bij schade).

Jurisprudentie

·       Rechtsbijstand kwetsbare verdachte.

·       Proceshouding verdachte: geen aannemelijke verklaring / alternatief scenario / zwijgen / liegen.

·       Dwangmiddelen en toestemming.

·       Hoofd verdachte door politie in burger met knie naar grond gedrukt.

·       Niet gerechtvaardigd aanhoudingsvuur door politieagent.

·       Confrontatie/identificatie/herkenning.

·       Optreden op basis van art. 3 Politiewet 2012 (vrijheidsbeperkende middelen).

·       WWM: gesignaleerd in veiligheidsrisicogebied, stopteken daarbuiten.

·       Opiumwet: kledingonderzoek gerechtvaardigd omdat verdachte een joint en zakje weed bij zich had (art. 9 lid 2 Opiumwet).

·       Klein zakje hennep en sterke henneplucht in auto. Doorzoeking op basis art. 96b Sv niet onrechtmatig.

·       Wahv: geen reële mogelijkheid tot staandehouding bestuurder.

·       Opruiing middels rap op social media (art. 131 Sr).

·       Met laser in ogen opsporingsambtenaar schijnen: mishandeling (art. 300 Sr) en gevaar en hinder op weg (art. 5 WVW 1994).

·       Wederspannigheid: rechtmatige uitoefening bediening (art. 180 Sr).

·       Valsheid in geschift: verzwijgen geweld en discriminerende/beledigen­de uitlating in pv (art. 225 Sr).

·       Schending van geheimen: geheimhoudingsplicht (art. 272 Sr).

·       Gevaarlijk dier / aanhitsen dier (art. 425 Sr).

·       Dood en letsel door schuld in verkeer. Van verdachte mag als daartoe speciaal opgeleide politieman met zijn ervaring meer worden verwacht dan van een gewone verkeersdeelnemer (art. 6 WVW 1994).

Nieuwe paragrafen

·       Schuldschending geweldsinstructie (art. 372 Sr).

Herschreven paragrafen

·       Rechtsbijstand verdachte.

·       Proceshouding verdachte (zwijgen/liegen/enz.).

·       Ambtsinstructie politie, KMar en andere opsporingsambtenaren.

·       Art. 5a en 6 WVW 1994 en vh.

·       Wet dieren.

·       Noodweer(exces) / putatief noodweer (art. 41 Sr).

·       Bemoeilijken ambtsverrichting (art. 185 Sr).

·       Bedreiging (art. 285 Sr).

·       Oplichting (valse hoedanigheid) (art. 326 Sr). 

Voordelen online

Je gebruikt Navigator van Wolters Kluwer om in te loggen op de online uitgave. Je kunt zoeken met de geavanceerde zoekfunctie of je gebruikt de inhoudsopgave als leidraad. De teksten zijn voorzien van links waarop je direct doorklikt naar wetsartikelen, jurisprudentie en overige bronnen. Ook verwijzingen naar andere paragrafen zijn gelinkt en dus bereikbaar met één click (ook als verwezen wordt naar een paragraaf in een ander zakboek). Belangrijke onderdelen die je graag vaak en snel bij de hand wilt hebben, kun je een handig label meegeven. Zo kun je deze direct oproepen bij een volgende online sessie. De online uitgaven worden maandelijks geactualiseerd (met uitzondering van het zakboek Proces-verbaal en Bewijsrecht).

Boek, abonnement en online

Het zakboek is via Wolters Kluwer verkrijgbaar als boek, boekabonnement en online uitgave. Bij afname van een boekabonnement (looptijd: 12 maanden) ontvang je direct de huidige editie en automatisch de volgende druk zodra deze verschijnt. Als gebruiker van de online editie is het zakboek direct toegankelijk vanaf al je devices (PC, tablet en smartphone) via Navigator, waarmee je tevens profiteert van diverse functionaliteiten ten behoeve van het zoekgemak. Bovendien wordt de online uitgave elke maand geactualiseerd, zodat je altijd over de meest recente informatie beschikt.

Meer informatie?

Zie voor de omvangrijke inhoudsopgave en een gedetailleerd overzicht van verwerkte actualiteiten www.zakboekenpolitie.com

 

 

 

Auteurs / Redactie

Downloads

Hier kunt u enkele uittreksels van het product raadplegen en downloaden:

Productinformatie

Verschijningsdatum

06/03/2023

Medium

624 11,0 x 18,5 cm

ISBN

9789013170429

Bestelcode

NP/ZBSTSTO-YI23001

Publicatievorm

Boek

Productinformatie

Verschijningsdatum

Editie

Druk

Frequentie

ISBN

 

Bestelcode

Publicatievorm

Editor

Serie

FAQ - Online

FAQ Online | Wolters Kluwer Webshop
Kan item niet toevoegen aan winkelwagentje

PRIJS:
Doorgaan met winkelen