Zakboek Strafvordering voor de Hulpofficier <p>Dit zakboek zet de belangrijkste dwangmiddelen uit het Wetboek van Strafvordering en een aantal bijzondere wetten (zoals de WVW, WWM, Opiumwet, Wahv en de Awb) op een rij. Praktische voorbeelden, handige stappenschema’s en tabellen maken de informatie direct toepasbaar. Zo kunt u zaken goed en efficiënt afhandelen.</p>
<p>Beschikbaar als online publicatie (maandelijks geactualiseerd) en als boek(abonnement).</p>

Zakboek Strafvordering voor de Hulpofficier

Dit zakboek zet de belangrijkste dwangmiddelen uit het Wetboek van Strafvordering en een aantal bijzondere wetten (zoals de WVW, WWM, Opiumwet, Wahv en de Awb) op een rij. Praktische voorbeelden, handige stappenschema’s en tabellen maken de informatie direct toepasbaar. Zo kunt u zaken goed en efficiënt afhandelen.

Beschikbaar als online publicatie (maandelijks geactualiseerd) en als boek(abonnement).

Toon meer
Auteurs/redactie (o.m.):

Verschijningsdatum: 31/03/2022

Zakboek Strafvordering voor de Hulpofficier <p>Dit zakboek zet de belangrijkste dwangmiddelen uit het Wetboek van Strafvordering en een aantal bijzondere wetten (zoals de WVW, WWM, Opiumwet, Wahv en de Awb) op een rij. Praktische voorbeelden, handige stappenschema’s en tabellen maken de informatie direct toepasbaar. Zo kunt u zaken goed en efficiënt afhandelen.</p>
<p>Beschikbaar als online publicatie (maandelijks geactualiseerd) en als boek(abonnement).</p>
NIEUW
Reserveren
promotie
Toon meer Niet beschikbaar Reserveren Tijdelijk niet leverbaar Bestelbaar Reserveren Reserveren Bestelbaar Niet beschikbaar Laatste stuks Niet beschikbaar

Afgeloste btw

excl. btw

Afgeloste btw

excl. btw

Gratis geschenk

Afgeloste btw

Standaard ontvangt u het e-book + papieren exemplaar. Liever geen papier? Vink dit vakje aan.

Beschrijving

Met het zakboek Strafvordering voor de Hulpofficier beschikt u over een overzichtelijk, betrouwbaar en praktijkgericht naslagwerk over dwangmiddelen uit het Wetboek van strafvordering en bijzondere wetten. Het zakboek is voorzien van een omvangrijke inhoudsopgave en vernieuwde index. Zo kunt u doelgericht zoeken en zaken sneller afwerken. Door gebruik van het zakboek voorkomt u vertraging bij de verdere afhandeling van strafzaken, doordat er minder werk opnieuw of alsnog gedaan moet worden of voor niets is gedaan. Meer actuele kennis over strafvordering voorkomt ook vrijspraken of niet-ontvankelijkheden.

Het zakboek bevat een bespreking van de dwangmiddelen uit het Wetboek van Strafvordering en diverse bijzondere wetten (zoals de WWM, Opiumwet, WVW, WED, Wahv en de Awb). Door verwerking van wetgeving, jurisprudentie, Kamerstukken en literatuur worden dagelijks voorkomende praktijkvragen beantwoord, zoals bijv. het onderzoek van inbeslaggenomen voorwerpen, vorderen van gegevens, etnisch profileren, controleren van voertuigen en geweld door en tegen de politie. Antwoorden op vakvragen die de auteur de laatste decennia heeft gegeven zijn verwerkt in dit zakboek. Ook in deze editie worden relevante onderdelen uit het Privaatrecht besproken.

Ook voor specialisten in de opsporing

Door de diepgang van de bespreking is het zakboek ook zeer geschikt voor de specialisten in de opsporing. Het zakboek wordt ook vaak gebruikt door officieren van justitie, rechter-commissarissen, andere strafrechters en strafrechtadvocaten.

 

Actuele informatie Strafvordering

Ook in deze editie zijn weer belangrijke actualiteiten op het gebied van wetgeving en jurisprudentie verwerkt. Onderstaand een selectie.

 

Wetgeving

 • Versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit (gedeeltelijk in werking).
 • Geweldsaanwending opsporingsambtenaar (inwerkingtreding in 2022 verwacht), met daarin o.m. een strafuitsluitingsgrond voor opsporingsambtenaren die geweld hebben gebruikt in de rechtmatige uitoefening van hun taak (art. 42 Sr) en een nieuwe strafbepaling (schuldschending geweldsinstructie: art. 372 Sr). Opsporingsambtenaren krijgen niet meer het stempel van verdachte opgeplakt bij onderzoek naar geweldgebruik. Daarvoor in de plaats komt een feitenonderzoek, dat uitgaat van rechtmatig optreden.
 • Uitbreiding vh-misdrijven.
 • Aanhouden voorwaardelijk invrijheidgestelde.
 • Wet dieren.

 

Jurisprudentie

 • Verborgen ruimte in auto.
 • Gevolgen niet opmaken pv of opsporing niet volledig vermelden in pv.
 • Huiselijk geweld (verplichtingen overheid).
 • Toepassingsbereik art. 36e lid 3 Sr (ontneming wederrechtelijk voordeel).
 • Biometrisch ontgrendelen smartphone verdachte.
 • Vordering gegevensverstrekking op basis van art. 126n Sv.
 • Controle of opsporing (Awb en APV’s / inbrekerswerktuigen).
 • Etnisch profileren.
 • Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (staandehouding / privétijd).

 

Herschreven paragrafen

Het gehele zakboek is grondig herzien, in het bijzonder zijn vermeldenswaardig:

 • Geweld/dwang bij toepassing dwangmiddelen (3.26).
 • Ontdekking heterdaad / buiten heterdaad (4.4).
 • Gronden vh (vluchtgevaar; geschokte rechtsorde) (4.33).
 • Beslagbevoegdheden opsp. ambt. (art. 95 t/m 96b, 102a en 551 Sv) (6.9).
 • Beslagbevoegdheden (hulp)OvJ (art. 96c, 97 en 100 t/m 102a Sv) (6.10).
 • WWM: onderdeel doorzoeken (11.19).

 

Voordelen Online

U gebruikt Navigator van Wolters Kluwer om in te loggen op de online uitgave. U kunt zoeken met de geavanceerde zoekfunctie of u gebruikt de inhoudsopgave als leidraad. De teksten zijn voorzien van links waarop u direct doorklikt naar wetsartikelen, jurisprudentie en overige bronnen. Belangrijke onderdelen die u graag vaak en snel bij de hand wilt hebben, kunt u een handig label meegeven. Zo kunt u deze direct oproepen bij een volgende online sessie. De online uitgaven worden maandelijks geactualiseerd (met uitzondering van het zakboek Proces-verbaal en Bewijsrecht). Nieuw is dat verwijzingen naar andere paragrafen nu ook gelinkt zijn en dus bereikbaar met één click (ook als verwezen wordt naar een paragraaf in een ander zakboek). 

Boek, abonnement en online

Het zakboek is via Wolters Kluwer verkrijgbaar als boek, boekabonnement en online uitgave. Bij afname van een boekabonnement (looptijd: 12 maanden) ontvangt u direct de huidige editie en automatisch de volgende druk zodra deze verschijnt. Als gebruiker van de online editie is het zakboek direct toegankelijk vanaf al uw devices (PC, tablet en smartphone) via Navigator, waarmee u tevens profiteert van diverse functionaliteiten ten behoeve van uw zoekgemak. Bovendien wordt de online uitgave elke maand geactualiseerd (behalve het zakboek Proces-verbaal en Bewijsrecht), zodat u altijd over de meest recente informatie beschikt.

Meer informatie?

Zie voor de omvangrijke inhoudsopgave en een gedetailleerd overzicht van verwerkte actualiteiten www.zakboekenpolitie.com.

Auteurs / Redactie

Productinformatie

Verschijningsdatum

31/03/2022

Medium

688 11,0 x 18,5 cm

ISBN

9789013166354

Bestelcode

NP/ZBSVHVJ-YI22001

Publicatievorm

Boek

Productinformatie

Verschijningsdatum

Editie

Druk

Frequentie

ISBN

 

Bestelcode

Publicatievorm

Editor

Serie

New version

Voornaam
Email *

FAQ - Online

FAQ Online | Wolters Kluwer Webshop
Kan item niet toevoegen aan winkelwagentje

PRIJS:
Doorgaan met winkelen