Zakboek Strafvordering voor de Hulpofficier <p>Dit zakboek zet de belangrijkste bevoegdheden uit het Wetboek van Strafvordering en een aantal bijzondere wetten (zoals de WVW, WWM, Opiumwet, Wahv en de Awb) op een rij. Praktische voorbeelden, handige stappenschema’s en tabellen maken de informatie direct toepasbaar. Alles wat je nodig hebt om zaken goed en efficiënt af te handelen.</p>
<p>Beschikbaar als online publicatie (maandelijks geactualiseerd) en als boek(abonnement).</p>

Zakboek Strafvordering voor de Hulpofficier

Dit zakboek zet de belangrijkste bevoegdheden uit het Wetboek van Strafvordering en een aantal bijzondere wetten (zoals de WVW, WWM, Opiumwet, Wahv en de Awb) op een rij. Praktische voorbeelden, handige stappenschema’s en tabellen maken de informatie direct toepasbaar. Alles wat je nodig hebt om zaken goed en efficiënt af te handelen.

Beschikbaar als online publicatie (maandelijks geactualiseerd) en als boek(abonnement).

Toon meer
Auteurs/redactie (o.m.):

Verschijningsdatum: 06/03/2023

Zakboek Strafvordering voor de Hulpofficier <p>Dit zakboek zet de belangrijkste bevoegdheden uit het Wetboek van Strafvordering en een aantal bijzondere wetten (zoals de WVW, WWM, Opiumwet, Wahv en de Awb) op een rij. Praktische voorbeelden, handige stappenschema’s en tabellen maken de informatie direct toepasbaar. Alles wat je nodig hebt om zaken goed en efficiënt af te handelen.</p>
<p>Beschikbaar als online publicatie (maandelijks geactualiseerd) en als boek(abonnement).</p>
NIEUW
Reserveren
promotie
Toon meer Niet beschikbaar Reserveren Tijdelijk niet leverbaar Bestelbaar Reserveren Reserveren Bestelbaar Niet beschikbaar Laatste stuks Niet beschikbaar

Afgeloste btw

excl. btw

Afgeloste btw

excl. btw

Gratis geschenk

Afgeloste btw

Standaard ontvangt u het e-book + papieren exemplaar. Liever geen papier? Vink dit vakje aan.

Beschrijving

Met het zakboek Strafvordering voor de Hulpofficier beschik je over een actueel, overzichtelijk, betrouwbaar en praktijkgericht naslagwerk over het begrip verdachte, over bevoegdheden uit het Wetboek van strafvordering en over bijzondere wetten. Het zakboek is voorzien van een omvangrijke inhoudsopgave en index. Zo kun je doelgericht zoeken en zaken sneller afwerken. Door gebruik van het zakboek voorkom je vertraging bij de verdere afhandeling van strafzaken, doordat er minder werk opnieuw, alsnog gedaan moet worden, of voor niets is gedaan. Meer actuele kennis over strafvordering voorkomt daarnaast vrijspraken of niet-ontvankelijkheden.

Het zakboek bevat een bespreking van het begrip verdachte (inclusief diens rechten en plichten) en van bevoegdheden uit het Wetboek van Strafvordering en diverse bijzondere wetten (zoals de WWM, Opiumwet, WVW, WED, Wahv en de Awb). Door verwerking van wetgeving, jurisprudentie, Kamerstukken en literatuur worden dagelijks voorkomende praktijkvragen beantwoord. Voorbeelden zijn onderzoek van inbeslaggenomen voorwerpen, vorderen van gegevens, controleren van voertuigen en geweld door en tegen de politie. Antwoorden op vakvragen die de auteur de laatste decennia heeft gegeven zijn verwerkt in dit zakboek. Ook komen relevante onderdelen uit het Privaatrecht aan bod. Praktische voorbeelden, handige stappenschema’s en tabellen maken de informatie direct toepasbaar. Zo kun je zaken goed en efficiënt afhandelen.

Ook voor specialisten in de opsporing

Door de diepgang van de bespreking is het zakboek zeer geschikt voor de specialisten in de opsporing. Het zakboek wordt ook gebruikt door officieren van justitie, rechter-commissarissen, andere strafrechters en strafrechtadvocaten.

Actuele informatie Strafvordering

Ook in deze 2023-editie zijn weer belangrijke actualiteiten op het gebied van wetgeving en jurisprudentie verwerkt en met paragraafverwijzing terug te vinden in het actualiteitenoverzicht voor in het zakboek. Onderstaand een selectie.

Wetgeving

Voor het ophouden voor onderzoek van een minderjarige kan elke daartoe geschikte plaats worden aangewezen (art. 489, 3e lid Sv).

Ambtsinstructie politie, KMar en andere opsporingsambtenaren: wijziging en invoering voorschriften over gebruik geweldmiddelen en vrijheidsbeperkende middelen.

Geweldsaanwending opsporingsambtenaar: strafuitsluitingsgrond (art. 42 Sr), feitenonderzoek dat uitgaat van rechtmatig optreden (art. 511a Sv e.v.), schuldschending geweldsinstructie (art. 372 Sr), Aanwijzing geweldsaanwending opsporingsambtenaar.

Gewijzigde ontruimingsbevoegdheid bij kraken (art. 551a Sv).

Uitbreiding vh-misdrijven (art. 67 lid 1 onder c Sv) met:

  o Art. 6 WVW 1994 (dood/letsel in verkeer, strafverzwarende omstandigheid niet meer vereist).

  o Art. 5a WVW 1994 (zeer gevaarlijk rijgedrag zonder gevolgen).

  o Art. 138aa Sr (wederrechtelijk verblijf op besloten plaats voor distributie, opslag of overslag van goederen).

  o Art. 372 Sr (schuldschending geweldsinstructie).

Verlenging Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding tot 01-03-27.

Bevriezing door opsporingsambtenaar in afwachting komst deurwaarder bij inning van geldboetes en schadevergoedingsmaatregelen (art. 6:4:3 lid 2 Sv) en bij ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel (art. 6:4:9 Sv).

Innovatiewet Sv en Besluit strafvordering. Aanpassing Sv, zodat met enkele (mogelijke) onderdelen van het toekomstige nieuwe Sv gedurende enige tijd ervaring kan worden opgedaan, zoals: 

  o onderzoek binnenkomende berichten na ibn geautomatiseerd werk; 

  o netwerkzoeking na ibn; 

  o audiovisuele opnamen als vervanging van volledig pv; 

  o audiovisuele opnamen als wettig bewijsmiddel; 

  o uitbreiding van lichtere opsporingsbevoegdheden door aangewezen hulpOvJ's. 

Verplichting tot vergoeding kosten vernietiging voorwerpen die ernstig gevaar opleveren voor leefomgeving of volksgezondheid (art. 56a WWM, art. 13d Opium-wet en 8 Wed).

Jurisprudentie

Inzet (onbeheerde) loktas met zichtbare portemonnee voor opsporing.

Niet inbeslagneming auto met verborgen ruimte (geen uitlokking). 

Rechtsbijstand kwetsbare verdachte.

Ruisstrategie.

Proceshouding verdachte: geen aannemelijke verklaring / alternatief scenario / zwijgen / liegen. 

Onderzoek door private partij naar mogelijk strafbaar handelen. 

Dwangmiddelen en toestemming (met o.m. overzichtsarrest HR). 

Ambtsinstructie: meerdere. 

Hoofd verdachte door politie in burger met knie naar grond gedrukt. 

Niet gerechtvaardigd aanhoudingsvuur door politieagent. 

Confrontatie/identificatie/herkenning. 

Optreden op basis van art. 3 Politiewet 2012 (vrijheidsbeperkende middelen). 

Kraken/ontruimen (art. 551a Sv). 

Ernstig geschokte rechtsorde (grond vh): verontwaardiging over eventuele vrijlating verdachte. 

Undercover stelselmatig inwinnen van informatie. 

PGP-data (pretty good privacy: versleutelde data). 

Vorderen toegang verkeers/locatiegegevens als bedoeld in o.m. art. 126n, 126na, 126ni Sv. 

Voeging bij processtukken: vernietigen (art. 126aa Sv). 

Volgen en observeren n.a.v. ANPR-hit (art. 126jj Sv). 

WWM: gesignaleerd in veiligheidsrisicogebied, stopteken daarbuiten. 

Opiumwet: kledingonderzoek gerechtvaardigd, omdat verdachte een joint en zakje weed bij zich had (art. 9 lid 2 Opiumwet). 

Klein zakje hennep en sterke henneplucht in auto. Doorzoeking niet onrechtmatig (art. 96b Sv).

Meetresultaten energieverbruik ontoereikend voor redelijk vermoeden hennepkwekerij.

Herschreven paragrafen 

Rechtsbijstand verdachte. 

Proceshouding verdachte (zwijgen/liegen/enz.). 

Ambtsinstructie politie, KMar en andere opsporingsambtenaren. 

Conservatoir beslag krachtens incidentele machtiging RC. 

Art. 5a en 6 WVW 1994 en vh. 

Wet dieren. Nieuwe paragrafen. 

Schadevergoeding benadeelde/erfgenamen/enz. 

Kentekenbeslag/tenaamstellingsblokkade motorrijtuig/aanhangwagen. 

Innovatiewet Sv en Besluit innovatie strafvordering (zie voorgaand onder nieuwe wetgeving)

Voordelen online

Je gebruikt Navigator van Wolters Kluwer om in te loggen op de online uitgave. Je kunt zoeken met de geavanceerde zoekfunctie of je gebruikt de inhoudsopgave als leidraad. De teksten zijn voorzien van links waarop je direct doorklikt naar wetsartikelen, jurisprudentie en overige bronnen. Ook verwijzingen naar andere paragrafen zijn gelinkt en dus bereikbaar met één click (ook als verwezen wordt naar een paragraaf in een ander zakboek). Belangrijke onderdelen die je graag vaak en snel bij de hand wilt hebben, kun je een handig label meegeven. Zo kun je deze direct oproepen bij een volgende online sessie. De online uitgaven worden maandelijks geactualiseerd (met uitzondering van het zakboek Proces-verbaal en Bewijsrecht).

Boek, abonnement en online

Het zakboek is via Wolters Kluwer verkrijgbaar als boek, boekabonnement en online uitgave. Bij afname van een boekabonnement (looptijd: 12 maanden) ontvang je direct de huidige editie en automatisch de volgende druk zodra deze verschijnt. Als gebruiker van de online editie is het zakboek direct toegankelijk vanaf al je devices (PC, tablet en smartphone) via Navigator, waarmee je tevens profiteert van diverse functionaliteiten ten behoeve van het zoekgemak. Bovendien wordt de online uitgave elke maand geactualiseerd, zodat je altijd over de meest recente informatie beschikt.

Meer informatie?

Zie voor de omvangrijke inhoudsopgave en een gedetailleerd overzicht van verwerkte actualiteiten www.zakboekenpolitie.com.

Auteurs / Redactie

Downloads

Hier kunt u enkele uittreksels van het product raadplegen en downloaden:

Productinformatie

Verschijningsdatum

06/03/2023

Medium

704 11,0 x 18,5 cm

ISBN

9789013170443

Bestelcode

NP/ZBSVHVJ-YI23001

Publicatievorm

Boek

Productinformatie

Verschijningsdatum

Editie

Druk

Frequentie

ISBN

 

Bestelcode

Publicatievorm

Editor

Serie

FAQ - Online

FAQ Online | Wolters Kluwer Webshop
Kan item niet toevoegen aan winkelwagentje

PRIJS:
Doorgaan met winkelen