Collectie Arbeidsrecht

Als advocaat of bedrijfsjurist speelt u met de Collectie Arbeidsrecht snel in op actuele en complexe vraagstukken. De beste auteurs garanderen hoge kwaliteit.

Vrijblijvend kennismaken 
Wilt u weten wat de Collectie Arbeidsrecht voor u kan betekenen? Vraag dan vrijblijvend en kosteloos een proefabonnement aan.

Basis, Compleet en Expert
Deze collectie heeft drie varianten: Basis, Compleet en Expert. Collectie Basis is geschikt voor uw eerste informatiebehoefte. Wilt u een breed aanbod of verdieping? Collectie Compleet biedt een brede juridische informatievoorziening. Collectie Expert bestaat uit een groot aantal uitgaven die verdieping op onderwerpsniveau bieden. Bekijk hieronder welke variant aansluit bij uw werk.

Deze uitgave raadpleegt u in Navigator, de online informatieportal voor juridische, fiscale en overheidsprofessionals. Met Navigator zoekt u snel en gericht door vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.

Collectie Arbeidsrecht Basis
€ 94,25 per maand (excl. btw)

Per jaar: € 1131,00 excl. | € 1232,79 incl. btw

 • Data Juridica (DJ)
 • JAR (Samenvattingen Wolters Kluwer - Archief 1992 t/m 2018)
 • JWB (archief t/m april 2017)
 • Lexplicatie-serie
 • Nederlandse Jurisprudentie (NJ)
 • NJ Feitenrechtspraak, inclusief Kort Geding en NJ kort (NJF)
 • Officiële wet- en regelgeving en jurisprudentie
 • Praktijkgids (Prg.)
 • Rechtspraak Arbeidsrecht (RAR)
 • Rechtspraak Ondernemingsraad (ROR)
 • Rechtspraak van de Week (RvdW)
 • Tekst & Commentaar Arbeidsrecht
 • Tekst & Commentaar Pensioenrecht
Collectie Arbeidsrecht Compleet
€ 202,25 per maand (excl. btw)

Per jaar: € 2427,00 excl. | € 2645,43 incl. btw

 • Data Juridica (DJ)
 • JAR (Samenvattingen Wolters Kluwer - Archief 1992 t/m 2018)
 • JWB (archief t/m april 2017)
 • Lexplicatie-serie
 • Nederlandse Jurisprudentie (NJ)
 • NJ Feitenrechtspraak, inclusief Kort Geding en NJ kort (NJF)
 • Officiële wet- en regelgeving en jurisprudentie
 • Praktijkgids (Prg.)
 • Rechtspraak Arbeidsrecht (RAR)
 • Rechtspraak Ondernemingsraad (ROR)
 • Rechtspraak van de Week (RvdW)
 • Tekst & Commentaar Arbeidsrecht
 • Tekst & Commentaar Pensioenrecht
 • Arbeidsovereenkomst
 • Arbeidsovereenkomstenrecht
 • ArbeidsRecht. Maandblad voor de praktijk
 • Asser (bzo) 7-V Arbeidsovereenkomst
 • Asser (bzo) 7-XI Pensioen
 • Flexibele arbeidsrelaties
 • Modellen voor de Rechtspraktijk
 • Nederlands Juristenblad (NJB) Compleet
 • Ondernemingsraad
 • Tijdschrift Recht en Arbeid, incl. SR en SMA (TRA)
Collectie Arbeidsrecht Expert
€ 228,00 per maand (excl. btw)

Per jaar: € 2736,00 excl. | € 2982,24 incl. btw

 • Data Juridica (DJ)
 • JAR (Samenvattingen Wolters Kluwer - Archief 1992 t/m 2018)
 • JWB (archief t/m april 2017)
 • Lexplicatie-serie
 • Nederlandse Jurisprudentie (NJ)
 • NJ Feitenrechtspraak, inclusief Kort Geding en NJ kort (NJF)
 • Officiële wet- en regelgeving en jurisprudentie
 • Praktijkgids (Prg.)
 • Rechtspraak Arbeidsrecht (RAR)
 • Rechtspraak Ondernemingsraad (ROR)
 • Rechtspraak van de Week (RvdW)
 • Tekst & Commentaar Arbeidsrecht
 • Tekst & Commentaar Pensioenrecht
 • Arbeidsovereenkomst
 • Arbeidsovereenkomstenrecht
 • ArbeidsRecht. Maandblad voor de praktijk
 • Asser (bzo) 7-V Arbeidsovereenkomst
 • Asser (bzo) 7-XI Pensioen
 • Flexibele arbeidsrelaties
 • Modellen voor de Rechtspraktijk
 • Nederlands Juristenblad (NJB) Compleet
 • Ondernemingsraad
 • Tijdschrift Recht en Arbeid, incl. SR en SMA (TRA)
 • Arbeidsongevallen en beroepsziekten
 • Arbeidsovereenkomst (Mon. BW)
 • Arbeidsprocesrecht - inclusief Wet werk en zekerheid
 • Arbeidsrecht en insolventie
 • Arbeidsrechtelijke aspecten van reorganisatie
 • Arbeidswetgeving
 • Bijzonder ontslagprocesrecht
 • Collectief Arbeidsrecht
 • Collectieve arbeidsvoorwaarden en individuele contractsvrijheid
 • De arbeidsovereenkomst: een bewerkelijk begrip
 • De continuïteit van de arbeidsrelatie bij aanbestedingen
 • De ex-werknemer
 • De invloed van werknemers op de strategie van de vennootschap
 • De Kleine Gids voor het Nederlandse arbeidsrecht
 • De ontslagpraktijk van het UWV
 • De oudere werkende en het sociaal recht
 • De Participatiewet
 • De rechtspositie van de bestuurder
 • De rechtspositie van de sollicitant en van de werknemer tijdens de proeftijd
 • De reikwijdte van medezeggenschap
 • De rol van Nederlandse werknemers(vertegenwoordigers) bij een grensoverschrijdende juridische fusie
 • De strafbaarstelling van arbeidsuitbuiting in Nederland
 • De Waadi
 • De Werkloosheidswet
 • De werknemerachtige in het sociaal recht
 • De WW en nieuwe sociale risico's
 • De zelfstandige zonder personeel
 • De zieke werknemer
 • Demotie van oudere werknemers
 • Diversiteit
 • Driehoeksrelaties in het arbeidsrecht
 • Een juridisch onderzoek naar de representativiteit van vakbonden in het arbeidsvoorwaardenoverleg
 • Enforcement of Labour Law in Cross-Border Situations
 • Europees arbeidsrecht
 • Europees socialezekerheidsrecht
 • Flexibele arbeidsrelaties (MSR)
 • Grensoverschrijdende overgang van onderneming
 • Het arbeidsrecht in 50 uitspraken
 • Het Nederlands ontslagrecht en het BBA-carcinoom
 • Het ontslag op staande voet
 • Hoofdzaken socialezekerheidsrecht
 • Inkomensbescherming bij levensloopactiviteiten
 • Inleiding pensioenrecht
 • Medezeggenschap en de spanning tussen WOR en Ondernemingsrecht
 • Naar een nieuw ontslagrecht
 • Naar zwarte, grijze en blauwe lijsten in het arbeidsrecht
 • Onderneming en beloning
 • Onderneming en pensioen
 • Ontslagrecht en flexibele arbeidsrelaties
 • Ontslagrecht in hoofdlijnen
 • Pensioen 2020
 • Pensioen 2025
 • Pensioenrecht
 • Platformisering, algoritmisering en sociale bescherming
 • Pluraliteit van werkgeverschap
 • Privatisering en activering in de Nederlandse sociale zekerheid en solidariteit - een internationaal
 • Rechtspleging in arbeidszaken
 • Rechtspraak Wet op de ondernemingsraden
 • Rechtspraak zieke werknemer
 • Re-integratie van de zieke werknemer; Nederland, Duitsland en flexicurity
 • Rood's Wet op de ondernemingsraden
 • Schets van het Nederlandse arbeidsrecht
 • Socialezekerheidsrecht
 • Stelplicht en bewijslast in het nieuwe arbeidsrecht
 • Sturingsinstrumenten in de WW: 1987-2020
 • Toegang tot het recht bij ziekte en arbeidsongeschiktheid
 • Transitiefunctie in het ontslagrecht en werkloosheidsrecht
 • Verburg: Geciteerd en besproken
 • Werk en privé
 • Werkgeverschap in concernverband
 • Werkzekerheid in het arbeidsrecht
 • Wet arbeid vreemdelingen
 • Wet op de Europese ondernemingsraden
 • Wetgeving en beleid voor flexibele arbeid
 • Wetgeving Europees arbeidsrecht
Kan item niet toevoegen aan winkelwagentje

PRIJS:
Doorgaan met winkelen