Collectie Burgerlijk Procesrecht

Als advocaat of bedrijfsjurist heeft u te maken met uitdagende vraagstukken. Daarom stelt u hoge eisen aan de bronnen die u raadpleegt. Met de Collectie Burgerlijk Procesrecht speelt u snel in op actuele en complexe vraagstukken. De beste auteurs garanderen hoge kwaliteit.

Basis, Compleet en Expert
Deze collectie heeft drie varianten: Basis, Compleet en Expert. Collectie Basis is geschikt voor uw eerste informatiebehoefte. Wilt u een breed aanbod of verdieping? Collectie Compleet biedt een brede juridische informatievoorziening. Collectie Expert bestaat uit een groot aantal uitgaven die verdieping op onderwerpsniveau bieden. Bekijk hieronder welke variant aansluit bij uw werk.

Vrijblijvend kennismaken
Wilt u weten wat de Collectie Burgerlijk Procesrecht voor u kan betekenen? Vraag dan vrijblijvend en kosteloos een proefabonnement aan.

Deze uitgave raadpleegt u in Navigator, de online informatieportal voor juridische, fiscale en overheidsprofessionals. Met Navigator zoekt u snel en gericht door vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.

Collectie Burgerlijk Procesrecht Basis
€ 107,42 per maand (excl. btw)

Per jaar: € 1289,00 excl. | € 1405,01 incl. btw

 • Data Juridica (DJ)
 • JWB (archief t/m april 2017)
 • Lexplicatie-serie
 • Nederlandse Jurisprudentie (NJ)
 • NJ Feitenrechtspraak, inclusief Kort Geding en NJ kort (NJF)
 • Officiële wet- en regelgeving en jurisprudentie
 • Praktijkgids (Prg.)
 • Rechtspraak Burgerlijk Procesrecht (RBP)
 • Rechtspraak van de Week (RvdW)
 • Tekst & Commentaar Burgerlijke Rechtsvordering
Collectie Burgerlijk Procesrecht Compleet
€ 244,09 per maand (excl. btw)

Per jaar: € 2929,00 excl. | € 3192,61 incl. btw

 • Data Juridica (DJ)
 • JWB (archief t/m april 2017)
 • Lexplicatie-serie
 • Nederlandse Jurisprudentie (NJ)
 • NJ Feitenrechtspraak, inclusief Kort Geding en NJ kort (NJF)
 • Officiële wet- en regelgeving en jurisprudentie
 • Praktijkgids (Prg.)
 • Rechtspraak Burgerlijk Procesrecht (RBP)
 • Rechtspraak van de Week (RvdW)
 • Tekst & Commentaar Burgerlijke Rechtsvordering
 • Asser Procesrecht 1 Beginselen van burgerlijk procesrecht
 • Asser Procesrecht 2 Eerste aanleg
 • Asser Procesrecht 3 Bewijs
 • Asser Procesrecht 4 Hoger Beroep
 • Asser Procesrecht 5 Beslag en executie
 • Asser Procesrecht 6 Het kort geding
 • Asser Procesrecht 7 Cassatie in burgerlijke zaken
 • Asser Procesrecht 8 Arbitrage en bindend advies
 • Groene Serie Burgerlijke Rechtsvordering
 • Modellen voor de Rechtspraktijk
 • Nederlands Juristenblad (NJB) Compleet
 • Stelplicht & Bewijslast
 • Tijdschrift Conflicthantering (incl. NM)
 • Tijdschrift voor Arbitrage (TvA)
Collectie Burgerlijk Procesrecht Expert
€ 270,42 per maand (excl. btw)

Per jaar: € 3245,00 excl. | € 3537,05 incl. btw

 • Data Juridica (DJ)
 • JWB (archief t/m april 2017)
 • Lexplicatie-serie
 • Nederlandse Jurisprudentie (NJ)
 • NJ Feitenrechtspraak, inclusief Kort Geding en NJ kort (NJF)
 • Officiële wet- en regelgeving en jurisprudentie
 • Praktijkgids (Prg.)
 • Rechtspraak Burgerlijk Procesrecht (RBP)
 • Rechtspraak van de Week (RvdW)
 • Tekst & Commentaar Burgerlijke Rechtsvordering
 • Asser Procesrecht 1 Beginselen van burgerlijk procesrecht
 • Asser Procesrecht 2 Eerste aanleg
 • Asser Procesrecht 3 Bewijs
 • Asser Procesrecht 4 Hoger Beroep
 • Asser Procesrecht 5 Beslag en executie
 • Asser Procesrecht 6 Het kort geding
 • Asser Procesrecht 7 Cassatie in burgerlijke zaken
 • Asser Procesrecht 8 Arbitrage en bindend advies
 • Groene Serie Burgerlijke Rechtsvordering
 • Modellen voor de Rechtspraktijk
 • Nederlands Juristenblad (NJB) Compleet
 • Stelplicht & Bewijslast
 • Tijdschrift Conflicthantering (incl. NM)
 • Tijdschrift voor Arbitrage (TvA)
 • Afscheid van de klassieke procedure?
 • Alternatieve regelgeving en privaatrecht
 • Ambtshalve toepassing van EU-recht
 • Arbeidsprocesrecht
 • Artikel 6 EVRM en de civiele procedure
 • Bewijslastverdeling
 • Bindend advies
 • Burgerlijk procesrecht praktisch belicht
 • Cassatie
 • Civiel appel
 • Collectief schadeverhaal
 • Compendium Burgerlijk procesrecht
 • Conflictoplossing: het domein van rechters?
 • Core Concepts in the Dutch Civil Code
 • De bevoor(oor)deelde arbiter
 • De civiele zitting centraal: informeren, afstemmen en schikken
 • De deelgeschilprocedure
 • De dwangsom in het burgerlijk recht
 • De Europese Executoriale Titel
 • De exhibitieplicht
 • De goede procesorde
 • De grenzen van de rechtsstrijd in hoger beroep in burgerlijke zaken
 • De grenzen van de rechtsstrijd in hoger beroep in burgerlijke zaken in de Nederlandse Antillen en Ar
 • De procesovereenkomst
 • De schadestaatprocedure
 • De verklaring voor recht
 • Derdenbeslag
 • E-arbitrage
 • Een kwart eeuw
 • Een theorie van het privaatrecht
 • Forumkeuze in het Nederlandse internationaal privaatrecht
 • Getuigenbewijs in civiele zaken
 • Gewogen rechtsmacht in het IPR
 • Groots perspectief
 • Herroeping, verbetering en aanvulling van burgerrechterlijke uitspraken
 • Het bindend advies doorgelicht
 • Het deskundigenadvies in de civiele procedure
 • Het hoger beroep en het cassatieberoep in burgerlijke zaken in de Nederlandse Antillen en Aruba
 • Het inzagerecht
 • Het rechterlijk bevel en verbod
 • Het voorlopig getuigenverhoor
 • Hoger beroep: renovatie en innovatie
 • Huurprocesrecht
 • In eerste aanleg
 • International arbitration and technology
 • Iura novit curia en buitenlands recht
 • Materieel beslagrecht
 • Mediation in juridisch perspectief
 • Nederlands arbitragerecht
 • Nederlands burgerlijk procesrecht en materieel EU-recht
 • Ontwikkelingen in het civielrechtelijk conservatoir beslag in Nederland
 • Openbare orde en arbitrage
 • Overeenkomst tot arbitrage
 • Pachtprocesrecht
 • Parallelle procedures en misbruik van procesrecht onder de EEX-Verordening II
 • Parl. Gesch. Arbitragewet
 • Parl. Gesch. Bewijsrecht
 • Parl. Gesch. Burgerlijk procesrecht
 • Parl. Gesch. BW Inv. 3, 5 en 6 Wijziging Rv, Wet RO en Fw
 • Parl. Gesch. Herziening Wet RO
 • Parl. Gesch. Rv (KEI)
 • Procederen bij dagvaarding in eerste aanleg
 • Procederen met of zonder procesvertegenwoordiger
 • Proceskostenveroordeling en toegang tot de rechter in IE-zaken
 • Rechtersregelingen in het burgerlijk (proces)recht
 • Remedies for infringements of EU law in legal relationships between private parties
 • Schets van het Europees civiel procesrecht
 • Schriftelijk bewijs
 • State Immunity in Dutch Civil Proceedings
 • Sturen met proceskosten
 • Tussen waarheid en onzekerheid
 • Voor Daan Asser
 • Vrijwaring & Interventie
Kan item niet toevoegen aan winkelwagentje

PRIJS:
Doorgaan met winkelen