Collectie Contractenrecht (incl. Goederenrecht & IPR)

Als advocaat speelt u met de Collectie Contractenrecht (incl. Goederenrecht & IPR) snel in op actuele en complexe vraagstukken. De beste auteurs garanderen hoge kwaliteit.

Vrijblijvend kennismaken 
Wilt u weten wat de Collectie Contractenrecht (incl. Goederenrecht & IPR) voor u kan betekenen? Vraag dan vrijblijvend en kosteloos een proefabonnement aan.

Basis, Compleet en Expert
Deze collectie heeft drie varianten: Basis, Compleet en Expert. Collectie Basis is geschikt voor uw eerste informatiebehoefte. Wilt u een breed aanbod of verdieping? Collectie Compleet biedt een brede juridische informatievoorziening. Collectie Expert bestaat uit een groot aantal uitgaven die verdieping op onderwerpsniveau bieden. Bekijk hieronder welke variant aansluit bij uw werk.

Deze uitgave raadpleegt u in Navigator, de online informatieportal voor juridische, fiscale en overheidsprofessionals. Met Navigator zoekt u snel en gericht door vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.

Collectie Contractenrecht (incl. Goederenrecht & IPR) Basis
€ 123,42 per maand (excl. btw)

Per jaar: € 1481,00 excl. | € 1614,29 incl. btw

 • Data Juridica (DJ)
 • JWB (archief t/m april 2017)
 • Lexplicatie-serie
 • Nederlandse Jurisprudentie (NJ)
 • NJ Feitenrechtspraak, inclusief Kort Geding en NJ kort (NJF)
 • Officiële wet- en regelgeving en jurisprudentie
 • Praktijkgids (Prg.)
 • Rechtspraak Contractenrecht (RCR)
 • Rechtspraak van de Week (RvdW)
 • Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht
 • Tekst & Commentaar Vermogensrecht
Collectie Contractenrecht (incl. Goederenrecht & IPR) Compleet
€ 270,42 per maand (excl. btw)

Per jaar: € 3245,00 excl. | € 3537,05 incl. btw

 • Data Juridica (DJ)
 • JWB (archief t/m april 2017)
 • Lexplicatie-serie
 • Nederlandse Jurisprudentie (NJ)
 • NJ Feitenrechtspraak, inclusief Kort Geding en NJ kort (NJF)
 • Officiële wet- en regelgeving en jurisprudentie
 • Praktijkgids (Prg.)
 • Rechtspraak Contractenrecht (RCR)
 • Rechtspraak van de Week (RvdW)
 • Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht
 • Tekst & Commentaar Vermogensrecht
 • Asser (ad) Algemeen deel*
 • Asser (ad) Algemeen deel**
 • Asser (ad) Algemeen deel***
 • Asser (ad) Algemeen deel****
 • Asser (bzo) 7-I Koop en ruil
 • Asser (bzo) 7-IV Opdracht, incl. de geneeskundige behandelingsovereenkomst en de reisovereenkomst
 • Asser (bzo) 7-VI Aanneming van werk
 • Asser (bzo) 7-VIII Bewaarneming, borgtocht, vaststellingsovereenkomst, bruikleen, e.a.
 • Asser (bzo) 7-X Onbenoemde overeenkomsten
 • Asser (bzo) 7-XI Pensioen
 • Asser (ipr) 10-I Algemeen deel IPR
 • Asser (ipr) 10-III Internationaal vermogensrecht
 • Asser (vbr) 6-I De verbintenis in het algemeen, eerste gedeelte
 • Asser (vbr) 6-III Algemeen overeenkomstenrecht
 • Asser (vev) 7-I Algemene bepalingen en rederij
 • Asser (vev) 8-II* Rechten en voorrechten op zeeschepen. Kapitein, bevoegdheden en verplichtingen
 • Asser (vmr) 3-I Europees recht en Nederlands vermogensrecht
 • Asser (vmr) 3-III Volmacht en vertegenwoordiging
 • Asser (vmr) 3-IV Algemeen goederenrecht
 • Asser (vmr) 3-V Gemeenschap
 • Asser (vmr) 3-VI Zekerheidsrechten
 • Asser (zkr) 5 Eigendom en beperkte rechten
 • Asser 7-IA Kredietovereenkomst
 • Groene Serie Bijzondere overeenkomsten
 • Groene Serie Schadevergoeding
 • Groene Serie Verbintenissenrecht
 • Groene Serie Vermogensrecht
 • Groene Serie Zakelijke rechten
 • Modellen voor de Rechtspraktijk
 • Nederlands Juristenblad (NJB) Compleet
 • Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR)
Collectie Contractenrecht (incl. Goederenrecht & IPR) Expert
€ 296,42 per maand (excl. btw)

Per jaar: € 3557,00 excl. | € 3877,13 incl. btw

 • Data Juridica (DJ)
 • JWB (archief t/m april 2017)
 • Lexplicatie-serie
 • Nederlandse Jurisprudentie (NJ)
 • NJ Feitenrechtspraak, inclusief Kort Geding en NJ kort (NJF)
 • Officiële wet- en regelgeving en jurisprudentie
 • Praktijkgids (Prg.)
 • Rechtspraak Contractenrecht (RCR)
 • Rechtspraak van de Week (RvdW)
 • Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht
 • Tekst & Commentaar Vermogensrecht
 • Asser (ad) Algemeen deel*
 • Asser (ad) Algemeen deel**
 • Asser (ad) Algemeen deel***
 • Asser (ad) Algemeen deel****
 • Asser (bzo) 7-I Koop en ruil
 • Asser (bzo) 7-IV Opdracht, incl. de geneeskundige behandelingsovereenkomst en de reisovereenkomst
 • Asser (bzo) 7-VI Aanneming van werk
 • Asser (bzo) 7-VIII Bewaarneming, borgtocht, vaststellingsovereenkomst, bruikleen, e.a.
 • Asser (bzo) 7-X Onbenoemde overeenkomsten
 • Asser (bzo) 7-XI Pensioen
 • Asser (ipr) 10-I Algemeen deel IPR
 • Asser (ipr) 10-III Internationaal vermogensrecht
 • Asser (vbr) 6-I De verbintenis in het algemeen, eerste gedeelte
 • Asser (vbr) 6-III Algemeen overeenkomstenrecht
 • Asser (vev) 7-I Algemene bepalingen en rederij
 • Asser (vev) 8-II* Rechten en voorrechten op zeeschepen. Kapitein, bevoegdheden en verplichtingen
 • Asser (vmr) 3-I Europees recht en Nederlands vermogensrecht
 • Asser (vmr) 3-III Volmacht en vertegenwoordiging
 • Asser (vmr) 3-IV Algemeen goederenrecht
 • Asser (vmr) 3-V Gemeenschap
 • Asser (vmr) 3-VI Zekerheidsrechten
 • Asser (zkr) 5 Eigendom en beperkte rechten
 • Asser 7-IA Kredietovereenkomst
 • Groene Serie Bijzondere overeenkomsten
 • Groene Serie Schadevergoeding
 • Groene Serie Verbintenissenrecht
 • Groene Serie Vermogensrecht
 • Groene Serie Zakelijke rechten
 • Modellen voor de Rechtspraktijk
 • Nederlands Juristenblad (NJB) Compleet
 • Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR)
 • Aanneming van werk
 • Aanvullen van subjectieve rechten
 • Aard en opzet van het vermogensrecht
 • Achtergestelde vorderingen (Mon. Pr.)
 • Afbreken van onderhandelingen
 • Afgebroken onderhandelingen en gebruik voorbehouden
 • Afscheiding van bestanddelen
 • Afstand van recht
 • Algemene bepalingen pand en hypotheek
 • Algemene voorwaarden (Mon. BW)
 • Algemene voorwaarden (R&P)
 • Algemene voorwaarden in handelstransacties
 • Alle omstandigheden van het geval
 • Antichresis en pandgebruik
 • Artikel 7:25 BW: een analyse van zijn oorsprong, strekking en reikwijdte
 • Bankgaranties
 • Beginsel en begrip van verdeling
 • Beperkte rechten op eigen goederen
 • Bescherming tegen beschikkingsonbevoegdheid
 • Bewaarneming
 • Bezit
 • Borgtocht (Mon. BW)
 • Borgtocht (O&R)
 • Bruikleen
 • Burenrecht
 • Compendium van het Nederlands vermogensrecht
 • Consumentenkoop
 • Consumentenkrediet
 • Consumentenrecht
 • Contracten in de praktijk
 • Contracteren in de internationale praktijk
 • Contractsoverneming
 • De agentuurovereenkomst
 • De eenzijdige rechtshandeling
 • De geneeskundige behandelingsovereenkomst
 • De grenzen van het recht op nakoming
 • De invloed van het Europese recht op het Nederlandse privaatrecht
 • De koopregeling in het voorstel voor een richtlijn consumentenrechten
 • De overeenkomst in het algemeen
 • De patronaatsverklaring
 • De prioriteitsregel in het vermogensrecht
 • De rekening-courantverhouding
 • De repressieve samenleving
 • De uitleg van Anglo-Amerikaanse Boilerplate-bedingen in Nederlandse contracten
 • De wetenschappelijke beoefening van het burgerlijke recht in de lange 19e eeuw
 • Eigendomsvoorbehoud
 • Eigendomsvoorbehoud (Mon. BW)
 • Erfpacht en opstal
 • Europees Privaatrecht
 • Europese productnormen en privaatrechtelijke normstelling
 • Forumkeuze in het Nederlandse internationaal privaatrecht
 • Garanties in de rechtspraktijk
 • Geld in het vermogensrecht
 • Gemeenschap
 • Generale zekerheidsrechten in rechtshistorisch perspectief
 • Groepen van contracten
 • Groninger zekerheid
 • Handhaving van privaatrecht door toezichthouders
 • Hartkamps Compendium van het vermogensrecht
 • Het internationale eigendomsvoorbehoud
 • Het nieuw BW overzee
 • Het uniciteitsbeginsel in het goederenrecht
 • Het zwijgen van de Hoge Raad
 • Informatieplichten
 • IPR en BW
 • Koop van onroerende zaken
 • Koop: algemeen
 • Mandeligheid en erfdienstbaarheden
 • Meerpartijenovereenkomst en samenhangende overeenkomsten
 • Misbruik van bevoegdheid
 • Nakoming
 • Niet-nakoming van verbintenissen
 • Ongerechtvaardigde verrijking en onverschuldigde betaling als bronnen van verbintenissen
 • Onrechtmatige daad in groepsverband
 • Ontbinding van overeenkomsten
 • Open normen in het Europees consumentenrecht
 • Opschortingsrechten
 • Order- en toonderpapieren
 • Overdracht
 • Overeenkomsten in het internationaal privaatrecht en het Weens Koopverdrag
 • Overheidsprivaatrecht, algemeen deel
 • Overheidsprivaatrecht, bijzonder deel
 • Pakketreisovereenkomst en passagiersrechten
 • Pandrecht
 • Parl. Gesch. BW Algemeen Deel
 • Parl. Gesch. BW Boek 10
 • Parl. Gesch. BW Boek 3
 • Parl. Gesch. BW Boek 5
 • Parl. Gesch. BW Boek 6
 • Parl. Gesch. BW Boek 8
 • Parl. Gesch. BW Inv. 3, 5 en 6 Aanpassing BW
 • Parl. Gesch. BW Inv. 3, 5 en 6 Aanpassing overige wetten
 • Parl. Gesch. BW Inv. 3, 5 en 6 Boek 3
 • Parl. Gesch. BW Inv. 3, 5 en 6 Boek 5
 • Parl. Gesch. BW Inv. 3, 5 en 6 Boek 6
 • Parl. Gesch. BW Inv. 3, 5 en 6 Boek 7 titels 1, 7, 9 en 14
 • Parl. Gesch. BW Inv. 3, 5 en 6 Overgangsrecht
 • Parl. Gesch. BW Inv. 3, 5 en 6 Voortgang
 • Parl. Gesch. BW Inv. 3, 5 en 6 Wijziging Rv, Wet RO en Fw
 • Recht en Gezondheid
 • Rechterlijke matiging van schulden
 • Rechtsgevolgen en functies van bezit en houderschap
 • Rechtsverhoudingen tussen particulieren en de verdragsrechtelijke verkeersvrijheden
 • Rechtsverwerking en klachtplichten
 • Rechtsvorming in het privaatrecht
 • Redelijkheid en billijkheid
 • Redelijkheid en billijkheid als gedragsnorm
 • Retentierecht en uitwinning
 • Samenloop
 • Sancties in het vermogensrecht
 • Schenking en gift
 • Schuldeisersverzuim
 • Sluitertijd
 • Tenietgaan van beperkte rechten
 • The Influence of EU Law on National Private Law
 • Uitleg van rechtshandelingen
 • Unjust enrichment in European Union Law
 • Verbintenissen tot betaling van een geldsom
 • Verrekening
 • Volmacht
 • Voorrechten en retentierecht
 • Vruchtgebruik
 • Wijziging van beperkte rechten
 • Wilsgebreken
 • Zaaksvervanging
Kan item niet toevoegen aan winkelwagentje

PRIJS:
Doorgaan met winkelen