Collectie Ondernemingsrecht

Als bedrijfsjurist speelt u met de Collectie Bedrijfsjurist Ondernemingsrecht snel in op actuele en complexe vraagstukken. De beste auteurs garanderen hoge kwaliteit.

Vrijblijvend kennismaken 
Wilt u weten wat de Collectie Bedrijfsjurist Ondernemingsrecht voor u kan betekenen? Vraag dan vrijblijvend en kosteloos een proefabonnement aan.

Deze uitgave raadpleegt u in Navigator, de online informatieportal voor juridische, fiscale en overheidsprofessionals. Met Navigator zoekt u snel en gericht door vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.

Collectie Ondernemingsrecht Basis
€ 123,42 per maand (excl. btw)

Per jaar: € 1481,00 excl. | € 1614,29 incl. btw

 • Actuele Rechtspraak Ondernemingspraktijk (ARO)
 • Data Juridica (DJ)
 • JWB (archief t/m april 2017)
 • Lexplicatie-serie
 • Nederlandse Jurisprudentie (NJ)
 • NJ Feitenrechtspraak Strafzaken (NJFS)
 • NJ Feitenrechtspraak, inclusief Kort Geding en NJ kort (NJF)
 • Officiële wet- en regelgeving en jurisprudentie
 • Praktijkgids (Prg.)
 • Rechtspraak Ondernemingsrecht (RO)
 • Rechtspraak van de Week (RvdW)
 • Tekst & Commentaar Mededingingswet
 • Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht
Collectie Ondernemingsrecht Compleet
€ 270,42 per maand (excl. btw)

Per jaar: € 3245,00 excl. | € 3537,05 incl. btw

 • Actuele Rechtspraak Ondernemingspraktijk (ARO)
 • Data Juridica (DJ)
 • JWB (archief t/m april 2017)
 • Lexplicatie-serie
 • Nederlandse Jurisprudentie (NJ)
 • NJ Feitenrechtspraak Strafzaken (NJFS)
 • NJ Feitenrechtspraak, inclusief Kort Geding en NJ kort (NJF)
 • Officiële wet- en regelgeving en jurisprudentie
 • Praktijkgids (Prg.)
 • Rechtspraak Ondernemingsrecht (RO)
 • Rechtspraak van de Week (RvdW)
 • Tekst & Commentaar Mededingingswet
 • Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht
 • Asser (bzo) 7-VII Maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap
 • Asser (rps) 2-I* De rechtspersoon
 • Asser (rps) 2-II* De naamloze en besloten vennootschap
 • Asser (rps) 2-IIb NV en BV - Corporate Governance
 • Asser (rps) 2-III Overige rechtspersonen
 • Asser (rps) 2-IV Effectenrecht
 • Asser (vmr) 3-III Volmacht en vertegenwoordiging
 • Asser 2-IIa NV en BV - Oprichting, vermogen en aandelen
 • Bedrijfsjuridische berichten (Bb)
 • DAOR
 • De Besloten Vennootschap in de praktijk
 • Groene Serie Personenassociaties
 • Groene Serie Rechtspersonen
 • Journaal Ondernemingsrecht (JONDR)
 • Modellen voor de Rechtspraktijk
 • Nederlands Juristenblad (NJB) Compleet
 • Ondernemingsraad
 • Ondernemingsrecht, incl. NV en TVVS
Collectie Ondernemingsrecht Expert
€ 296,42 per maand (excl. btw)

Per jaar: € 3557,00 excl. | € 3877,13 incl. btw

 • Actuele Rechtspraak Ondernemingspraktijk (ARO)
 • Data Juridica (DJ)
 • JWB (archief t/m april 2017)
 • Lexplicatie-serie
 • Nederlandse Jurisprudentie (NJ)
 • NJ Feitenrechtspraak Strafzaken (NJFS)
 • NJ Feitenrechtspraak, inclusief Kort Geding en NJ kort (NJF)
 • Officiële wet- en regelgeving en jurisprudentie
 • Praktijkgids (Prg.)
 • Rechtspraak Ondernemingsrecht (RO)
 • Rechtspraak van de Week (RvdW)
 • Tekst & Commentaar Mededingingswet
 • Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht
 • Asser (bzo) 7-VII Maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap
 • Asser (rps) 2-I* De rechtspersoon
 • Asser (rps) 2-II* De naamloze en besloten vennootschap
 • Asser (rps) 2-IIb NV en BV - Corporate Governance
 • Asser (rps) 2-III Overige rechtspersonen
 • Asser (rps) 2-IV Effectenrecht
 • Asser (vmr) 3-III Volmacht en vertegenwoordiging
 • Asser 2-IIa NV en BV - Oprichting, vermogen en aandelen
 • Bedrijfsjuridische berichten (Bb)
 • DAOR
 • De Besloten Vennootschap in de praktijk
 • Groene Serie Personenassociaties
 • Groene Serie Rechtspersonen
 • Journaal Ondernemingsrecht (JONDR)
 • Modellen voor de Rechtspraktijk
 • Nederlands Juristenblad (NJB) Compleet
 • Ondernemingsraad
 • Ondernemingsrecht, incl. NV en TVVS
 • 50 jaar Van der Heijden Instituut (1966 - 2016)
 • Aandeelhoudersverantwoordelijkheid
 • Aandelen in de BV in het vermogensrecht
 • Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen
 • Administratieplicht en aansprakelijkheid voor het boedeltekort
 • Art. 2:11 BW, doorgeefluik van bestuurdersaansprakelijkheid
 • Belang zonder aandeel en aandeel zonder belang
 • Beleidsbepaling en aansprakelijkheid
 • Beperking van de bestuursbevoegdheid bij de naamloze en besloten vennootschap
 • Bescherming van beursvennootschappen door uitgifte van preferente aandelen
 • Bestuur en toezicht
 • Bestuur van rechtspersonen
 • Bestuurdersaansprakelijkheid (R&P)
 • Bestuurdersaansprakelijkheid in theorie
 • Bestuursbesluiten
 • Biases in de boardroom en de raadkamer
 • Consensus on the Comply or Explain Principle
 • Conversie en aandelen
 • Corporate governance en de rol van het vennootschappelijk belang
 • Corporate Social Responsibility
 • Cross-border Enforcement of Listed Companies' Duties to Inform
 • De (onmiddellijke) voorzieningen van de enquêteprocedure
 • De aandeelhoudersvergadering van de beursvennootschap
 • De aansprakelijkheid op grond van een 403-verklaring
 • De acting in concert-regeling inzake het verplicht bod op effecten
 • De agenda en het agenderingsrecht bij kapitaalvennootschappen
 • De algemene vergadering van Nederlandse beursvennootschappen
 • De betekenis en functies van het vennootschappelijk belang
 • De beursvennootschap, corporate governance en strategie
 • De beveiliging van persoonsgegevens
 • De bezoldiging van bestuurders van beursgenoteerde vennootschappen
 • De bij dode opgerichte stichting
 • De civielrechtelijke inbedding van het besluitenaansprakelijkheidsrecht
 • De concern(genoten)enquête
 • De coöperatie anno 2017
 • De cyberverzekering vanuit civielrechtelijk perspectief
 • De enquêtegerechtigden bij de NV en de BV
 • De Europese naamloze vennootschap (SE)
 • De Flex BV
 • De geschillenregeling ten gronde
 • De invloed van het EVRM op het ondernemingsrecht
 • De invloed van werknemers op de strategie van de vennootschap
 • De kapitaalverschaffer zonder stemrecht in de BV
 • De klimaatzaak tegen Shell
 • De kosten van de enquêteprocedure
 • De niet-uitvoerende bestuurder in een one tier board
 • De NV en VBA naar Arubaans recht
 • De optimale rechtsvorm voor de samenwerking in het beroep
 • De personenvennootschap anno 2015 en haar toekomst
 • De personenvennootschap, in breed perspectief
 • De positie van aandeelhouders bij preventieve herstructureringen
 • De positie van aandeelhouders in beursvennootschappen
 • De positie van de vennootschap onder firma
 • De quasi-bestuurder in het rechtspersonenrecht
 • De redelijkheid en billijkheid in het ondernemingsrecht
 • De rol en positie van de raad van toezicht van de stichting
 • De stewardship code voor institutionele beleggers en de politieke economie van c
 • De Structuurvennootschap
 • De toekomst van het ondernemingsrecht
 • De turboliquidatie van de Besloten Vennootschap
 • De uitleg van Anglo-Amerikaanse Boilerplate-bedingen in Nederlandse contracten
 • De vele gezichten van Maarten Kroeze's 'bange bestuurders'
 • De wetenschappelijke beoefening van het burgerlijk recht tussen 1940 en 1992
 • De wetenschappelijke beoefening van het burgerlijke recht in de lange 19e eeuw
 • Digitalisering en conflictoplossing
 • Directors' liability
 • Diversiteit
 • Een Nederlandse personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid: wenselijk?
 • Eenheid en verscheidenheid in het ondernemingsrecht
 • Eindeloos getob. Liber Amicorum Kid Schwarz
 • Europees ondernemingsrecht: 50 jaar na Sanders' Europese NV
 • Europees ondernemingsrecht: grensoverschrijdend ondernemen na Cartesio
 • Evaluatie Wet bestuur en toezicht
 • Evolutie van het bestuurdersaansprakelijkheidsrecht
 • Exit remedies for minority shareholders in close companies
 • Exit rights of minority shareholders in a private limited company
 • Familievennootschappen
 • Female representation at the corporate top
 • Geschillen in de vennootschap
 • Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2009-2010
 • Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2010-2011
 • Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2011-2012
 • Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2012-2013
 • Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2013-2014
 • Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2014-2015
 • Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2015-2016
 • Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2016-2017
 • Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2017-2018
 • Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2018-2019
 • Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2021-2022
 • Geschriften vanwege de Vereniging voor Corporate Litigation 2020-2021
 • Geschriften vanwege Vereniging Corporate Litigation 2019-2020
 • Gezonde continuïteit van ondernemingen
 • Going Dutch
 • Grensoverschrijdend herstructureren
 • Grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen naar Nederlands recht
 • Grensoverschrijdende juridische fusies
 • Grensoverschrijdende juridische splitsing van kapitaalvennootschappen
 • Grensoverschrijdende omzetting van rechtspersonen
 • Grenzen aan financieringsvrijheid
 • Groepsregime, jaarrekening en 403-aansprakelijkheid
 • Grondslagen bestuurdersaansprakelijkheid
 • Handboek Enquêterecht
 • Handboek Jaarrekeningenrecht
 • Handboek notarieel ondernemingsrecht - Deel 1 - BV en NV
 • Handboek notarieel ondernemingsrecht - Deel 2 - vereniging, coöperatie en onderlinge waarborgmij
 • Handboek onderneming en aandeelhouder
 • Handboek voor de naamloze en de besloten vennootschap
 • Harry Honée-bundel
 • Herstructurering van ondernemingen in financiële moeilijkheden
 • Het besluit van de rechtspersoon
 • Het bestuursverbod bij de commanditaire vennootschap
 • Het Nederlandse personenvennootschapsrecht
 • Het Nederlandse personenvennootschapsrecht
 • Het nieuwe BV-recht
 • Het onderzoek in de enquêteprocedure
 • Het uniciteitsbeginsel in het goederenrecht
 • Het vennootschapsrecht van Holland
 • Hoofdlijnen van het jaarrekeningenrecht in Nederland
 • Impassezaken en verantwoordelijkheden binnen het enquêterecht
 • Jaarboek Corporate Governance
 • JB
 • Kartelschade
 • Kort begrip van het Nederlands Caribisch en Surinaams Rechtspersonenrecht
 • Kort begrip van het Nederlands Caribisch Rechtspersonenrecht
 • Macht en machtsverhoudingen bij openbare biedingen
 • Marius geannoteerd
 • Medezeggenschap en de spanning tussen WOR en Ondernemingsrecht
 • Misleidende beursberichten
 • Modernisering personenvennootschappen
 • Modernisering van het NV-recht
 • Nederland, het Delaware van Europa?
 • Nederlands mededingingsrecht
 • Nijmeegs Europees Privaatrecht
 • Omzetting als rechtsvormwijziging
 • Onderneming en ADR
 • Onderneming en beloning
 • Onderneming en digitalisering
 • Ondernemingsrecht BV en NV in de praktijk
 • Ondernemingsrecht in de Lage Landen
 • Ondernemingsrecht in tijden van crisis
 • Oneerlijke handelspraktijken en handhaving consumentenbescherming
 • Onmiddellijke voorzieningen en hun externe werking
 • Ontbinding en vereffening van rechtspersonen
 • Openbaarmaking van koersgevoelige informatie
 • Oprichten zonder omwegen
 • Overnames van beursvennootschappen
 • Parl. Gesch. Arubaanse Landsverordening VBA
 • Parl. Gesch. BW Boek 10
 • Parl. Gesch. BW Boek 2
 • Parl. Gesch. BW Inv. 3, 5 en 6 Aanpassing overige wetten
 • Parl. Gesch. BW Inv. Boek 2
 • Parlementaire geschiedenis van Boek 2 Burgerlijk Wetboek van Aruba
 • Personentoetsingen in de financiële sector
 • Privaatrechtelijke gevolgen van een schending van het mededingingsrecht
 • Privaatrechtelijke handhaving van mededingingsrecht
 • Publicatieverplichtingen voor beursvennootschappen
 • Rechtspersonen
 • Regres bij concernfinanciering
 • Regulering van de otc-derivatenmarkten in de EU en de VS
 • Relativering van rechtspersoonlijkheid
 • Rondom Certificaten van Aandelen
 • SamenWerken in het ondernemingsrecht
 • Schade door misleiding op de effectenmarkt
 • Sleutels voor personenvennootschapsrecht
 • Social enterprises in the EU
 • State aid to banks
 • The Decoupling of Voting and Economic Ownership
 • The Importance of Board Independence - A Multidisciplinary Approach
 • The One-Tier Board
 • Toepassing en rechtskarakter van de groepsvrijstelling van artikel 2:403 BW
 • Toerekening van kennis aan rechtspersonen
 • Toetsing van besluiten in het rechtspersonenrecht
 • Toezicht (VDHI)
 • Trust and good faith across borders
 • Tussen societas en universitas
 • UBO in Europe
 • Van de BV en de NV
 • Van het concern
 • Van personenvennootschappen
 • Vennootschappelijk toezicht op de doelvennootschap bij openbare biedingen
 • Verburg: Geciteerd en besproken
 • Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht deel I
 • Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht deel II
 • Vereniging Jaarrekeningenrecht: Bundel 2016-2018
 • Verjaring
 • Vernieuwing van het enquêterecht
 • Vertrouwen in het burgerlijke recht
 • Vertrouwen in het ondernemingsrecht en het financiële recht
 • Vertrouwen op informatie bij bestuurlijke taakvervulling
 • Vertrouwen voorop
 • Vijandige overnames
 • Vitale vennootschappen in veilige handen
 • Vote and Value
 • Waar gaat het nu eigenlijk om?
 • Waarderingsvragen in het ondernemings- en insolventierecht
 • Wijziging van beperkte rechten
 • Willems' wegen
Kan item niet toevoegen aan winkelwagentje

PRIJS:
Doorgaan met winkelen