Collectie Vennootschapsbelasting

Als fiscalist stelt u hoge eisen aan de bronnen die u raadpleegt. Collectie Vennootschapsbelasting biedt u alle benodigde informatie uit relevante handboeken, vaktijdschriften, artikelsgewijs en thematisch commentaar en jurisprudentie, inclusief annotaties. Perfect voor een goed onderbouwd en 100% betrouwbaar advies.

Compleet of Expert
De collectie is beschikbaar in 2 varianten: Compleet of Expert. Bekijk hieronder welke variant aansluit bij uw werk.

Vrijblijvend kennismaken
Ervaar hoe u met de collectie snel tot de essentie van uw vraagstuk komt en neem een proefabonnement. Geheel vrijblijvend en zonder kosten. Het proefabonnement loopt na 4 weken automatisch af.

Deze uitgave raadpleegt u in Navigator, de online informatieportal voor juridische, fiscale en overheidsprofessionals. Met Navigator zoekt u snel en gericht door vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.

Collectie Vennootschapsbelasting - Compleet
€ 187,92 per maand (excl. btw)

Per jaar: € 2255,00 excl. | € 2457,95 incl. btw

 • ATAD1
 • Cursus Belastingrecht Bronbelasting
 • Cursus Belastingrecht Bronbelasting Archief
 • Cursus Belastingrecht VPB
 • Cursus Belastingrecht VPB (oud)
 • Cursus Belastingrecht VPB Archief
 • De aftrekbeperking van bovenmatige deelnemingsrente
 • De fiscale positie van de DGA
 • De onzakelijke lening
 • De Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling
 • De Wet VPB 2007
 • Fiscale stimuleringsmaatregelen innovatie
 • Geefwet
 • Het nieuwe BV-recht
 • Het nieuwe compartimenteren
 • Hybride mismatches - ATAD 2
 • Modernisering fiscaal regime beleggingsinstellingen
 • Officiële wet- en regelgeving en jurisprudentie
 • Vakstudie 05 - Vennootschapsbelasting (incl. Belastingregeling voor het koninkrijk, Dividendbelastin
 • Vakstudienieuws (V-N) (EXTRA: Belastingrecht algemeen)
 • Vakstudienieuws (V-N) (Vennootschapsbelasting)
 • Weekblad Fiscaal Recht (WFR) (EXTRA: Belastingrecht algemeen)
 • Weekblad Fiscaal Recht (WFR) (Vennootschapsbelasting)
 • Wijzigingen in het regime van de fiscale eenheid
Collectie Vennootschapsbelasting - Expert
€ 224,59 per maand (excl. btw)

Per jaar: € 2695,00 excl. | € 2937,55 incl. btw

 • ATAD1
 • Cursus Belastingrecht Bronbelasting
 • Cursus Belastingrecht Bronbelasting Archief
 • Cursus Belastingrecht VPB
 • Cursus Belastingrecht VPB (oud)
 • Cursus Belastingrecht VPB Archief
 • De aftrekbeperking van bovenmatige deelnemingsrente
 • De fiscale positie van de DGA
 • De onzakelijke lening
 • De Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling
 • De Wet VPB 2007
 • Fiscale stimuleringsmaatregelen innovatie
 • Geefwet
 • Het nieuwe BV-recht
 • Het nieuwe compartimenteren
 • Hybride mismatches - ATAD 2
 • Modernisering fiscaal regime beleggingsinstellingen
 • Officiële wet- en regelgeving en jurisprudentie
 • Vakstudie 05 - Vennootschapsbelasting (incl. Belastingregeling voor het koninkrijk, Dividendbelastin
 • Vakstudienieuws (V-N) (EXTRA: Belastingrecht algemeen)
 • Vakstudienieuws (V-N) (Vennootschapsbelasting)
 • Weekblad Fiscaal Recht (WFR) (EXTRA: Belastingrecht algemeen)
 • Weekblad Fiscaal Recht (WFR) (Vennootschapsbelasting)
 • Wijzigingen in het regime van de fiscale eenheid
 • Afgewaardeerde vorderingen
 • Aftrekbeperkingen van de rente in het internationale belastingrecht
 • Aiming for Well-Being through Taxation
 • Bedrijfswaarde
 • Belastingaspecten van de opbrengst van (beurs)aandelen
 • Belastingheffing van coöperaties
 • Belastingheffing van coöperaties (PDF)
 • Belastingheffing van coöperaties en haar leden (PDF)
 • Belastingplicht in de vennootschapsbelasting
 • Beslechting van transfer pricing geschillen (PDF)
 • Besmet kapitaal (PDF)
 • BNB (EXTRA: Belastingrecht algemeen)
 • BNB (Vennootschapsbelasting)
 • Common Consolidated Corporate Tax Base
 • Country-by-Country Reporting
 • Cursus Belastingrecht DIV
 • Cursus Belastingrecht DIV Archief
 • Cursus Belastingrecht Kamerstukken IB en VPB
 • De bedrijfsfusie in de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969
 • De bedrijfsfusiefaciliteit in de vennootschapsbelasting (PDF)
 • De belaste overheid (PDF)
 • De deelnemingsverrekening
 • De deelnemingsvrijstelling (PDF)
 • De deelnemingsvrijstelling en deelnemingsverrekening
 • De deelnemingsvrijstelling in de Wet op de Vennootschapsbelasting
 • De doorstart van een NV/BV bij insolventie (PDF)
 • De Eenzijdige Regeling
 • De fiscaal aftrekbare passiva
 • De fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting
 • De handel in verlieslichamen en de houdsterverliesregeling (PDF)
 • De integratie van fiscale gegevens in het rijksbrede toezicht
 • De juridische fusie
 • De stichting in het Nederlandse belastingrecht (PDF)
 • De terugkeer uit een BV (PDF)
 • De toekomst van de vennootschapsbelasting
 • De totale winst in de vennootschapsbelasting
 • Earningsstrippingbepaling
 • Economische eigendom
 • Een rechtsvergelijking tussen de Nederlandse en Duitse winstbelasting van lichamen
 • Fiscaal afschrijven op vastgoed
 • Fiscaal Procesrecht
 • Fiscale aspecten van aandelen-vennootschappen met een dubbele vestigingsplaats
 • Fiscale aspecten van de commanditaire vennootschap (PDF)
 • Fiscale aspecten van optierechten en verblijvensbedingen (PDF)
 • Fiscale aspecten van vreemd vermogen verstrekt door aandeelhouders (PDF)
 • Fiscale beleggingsinstellingen
 • Fiscale kijk op auteursrecht (PDF)
 • Fiscale onderkapitalisatie van vennootschappen
 • Geruisloze terugkeer uit de BV
 • Heffingsmethoden, een valse dichotomie?
 • Het beleggingsbegrip in de directe belastingen (PDF)
 • Het regime voor de fiscale beleggingsinstelling (PDF)
 • Hybride leningen (verstrekt aan lichamen)
 • Inkoop van eigen aandelen (PDF)
 • Inleiding tot het Nederlands Belastingrecht
 • Innovatiebox en RDA
 • Instellingen van algemeen nut
 • Juridische fusie
 • Juridische splitsing
 • MAP-tiebreaker
 • Nederlands belastingrecht in Europees perspectief
 • Omzetting van rechtspersonen
 • Onzakelijke lening
 • Onzakelijke leningen
 • Renteaftrekbeperkingen in de vennootschapsbelasting
 • Risicoreserve (PDF)
 • Samenloop van de deelnemingsvrijstelling en de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting (PDF)
 • Splitsing: een fiscale analyse van de regeling sinds 2001
 • Thin capitalisation in het fiscale recht (PDF)
 • Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht (TFO)
 • Transfer pricing in het Nederlands belastingrecht
 • Vaste inrichting
 • Vennootschapsbelasting
 • Verbondenheid in het belastingrecht
 • Verhuurderheffing
 • Verliescompensatie (PDF)
 • Verliesverrekening in de Vennootschapsbelasting
 • Verrekenprijzen
 • Voorraadwaardering
 • Vpb-plicht bij overheidslichamen
 • Waarde in het economische verkeer
 • Waardering van incourante aandelen voor de belastingheffing
 • Winstdrainage
 • Winstdrainage door renteaftrek
 • Winstrealisatie bij onderhanden werk
 • Winstsplitsing
 • Wisselkoersveranderingen en fiscus
Kan item niet toevoegen aan winkelwagentje

PRIJS:
Doorgaan met winkelen