Sociaal Memo Arbeid & Inkomen Deze vernieuwde uitgave biedt het geheel geactualiseerde overzicht dat u nodig heeft als professional op het gebied van arbeid en inkomen. U vindt een beschrijving op kernpunten van alle belangrijke bepalingen in wet- en regelgeving per 1 juli 2020. Handzaam samengevat in puntsgewijze opsommingen, gegroepeerd op onderwerp.

Sociaal Memo Arbeid & Inkomen

Deze vernieuwde uitgave biedt het geheel geactualiseerde overzicht dat u nodig heeft als professional op het gebied van arbeid en inkomen. U vindt een beschrijving op kernpunten van alle belangrijke bepalingen in wet- en regelgeving per 1 juli 2020. Handzaam samengevat in puntsgewijze opsommingen, gegroepeerd op onderwerp. Toon meer

Verschijningsdatum: 23/09/2020

Opties
Toon meer Niet beschikbaar Reserveren - Bestelbaar Tijdelijk niet leverbaar Niet beschikbaar Laatste stuks Niet beschikbaar

Gratis geschenk

Maakt u liever een ecologische keuze?

Beschrijving

Sociale zekerheid op het gebied van werk en inkomen in Nederland is complex en veranderlijk. Zowel maatschappelijke als politieke ontwikkelingen zijn voortdurend van invloed op de wet- en regelgeving. Uiteraard wilt u als professional op dit terrein de huidige stand van zaken scherp in het vizier houden.

Sociaal Memo Arbeid & Inkomen 2020 geeft u hier op kernachtige wijze grip op. Dit memo bundelt voor u alle belangrijke actuele bepalingen in wet- en regelgeving over sociale zekerheid met betrekking tot arbeid en inkomen. Ook in deze vernieuwde editie wordt de inhoud op de bekende memo-wijze besproken. Bovendien biedt de uitgave u per wet een volledige, puntsgewijze uiteenzetting van de stand van zaken en is de inhoud overzichtelijk op onderwerp gegroepeerd.

Belangrijke kernpunten die aan bod komen zijn onder meer:
• Arbeid en werkloosheid (Wet arbeid & zorg, minimumloon, WW, Toeslagenwet, premieheffing, banenafspraak, quotumheffing)
• Tegemoetkomingen loondomein (loonkostenvoordelen, lage-inkomensvoordeel, minimumjeugdloonvoordeel)
• Sociale verzekeringen (AOW, Anw, AKW, BUB)
• Toeslagen (AWIR, kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag, huurtoeslag)
• Corona (NOW-1, NOW-2, TOGS, TVL, TOFA)
• Sociale voorzieningen (Participatiewet, BBZ, Tozo, IOAW, IOAZ, IOW)
• Inkomensbesluit en dagloonbesluit
• Taken UWV en SVB

Het memo verwijst regelmatig naar wetteksten en uitvoeringsvoorschriften om bronnenonderzoek voor u te vergemakkelijken.

Actuele wijzigingen sociale zekerheid

Deze volledig vernieuwde editie besteedt veel aandacht aan recente maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en houdt hierbij de stand van wet- en regelgeving per 1 juli 2020 aan. In het bijzonder komen aan bod:
· aanpassingen in de heffing van WW-premie met afschaffing van de sectorpremie en differentiatie van de AWF-premie naar lage en hoge premie
· coulance aanvraagtermijn doelgroepverklaring loonkostenvoordelen wegens de coronacrisis
· herleving van de AOW-toeslag voor werkers in een cruciaal beroep in de zorg tijdens de coronacrisis
· afschaffing van de inkomensbepalingen van een kind van 16 of 17 jaar voor recht op kinderbijslag
· differentiatie in de afbouw van het kindgebonden budget naar ongehuwden en partners
· de aanpassingen in de AWIR en kinderopvangtoeslag rond gedupeerde ouders (o.a. hardheidstegemoetkoming, compensatieregeling, O/GS-tegemoetkomingsregeling, vangnetbepaling)
· openbaarmaking vergrijpboete opgelegd aan een medeplegende beroepsbeoefenaar in de AWIR
· tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang wegens de verplichte sluiting van de kinderopvang tijdens de coronacrisis
· afschaffing van de maximum inkomensgrenzen huurtoeslag
· invoering aanvullend geboorteverlof per 1 juli 2020
· recht op WAZO-uitkering wegens aanvullend geboorteverlof per 1 juli 2020
· de tijdelijke noodmaatregelen overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-1 en NOW-2)
· de tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS)
· de subsidie financiering vaste lasten MKB (TVL)
· aanpassingen in de bijstandverlening aan zelfstandigen
· de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
· de tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA)
· alle actuele cijfers over uitkeringsbedragen, daglonen, premies, kortingen, etc. per 1 januari en 1 juli 2020

Kortom: dit memo dient als onmisbaar naslagwerk voor professionals in sociale zekerheid op het gebied van arbeid en inkomen. Zowel op het gebied van beleidsontwikkeling als -uitvoering.

Auteurs / Redactie

Downloads

Hier kunt u enkele uittreksels van het product raadplegen en downloaden:

Productinformatie

Verschijningsdatum

23/09/2020

Medium

544 11,0 x 18,5 cm

ISBN

9789013156768

Bestelcode

NP/SOMEABI-YI20001

Publicatievorm

Boek

Productinformatie

Verschijningsdatum

Editie

Version

Frequentie

ISBN

 

Bestelcode

Publicatievorm

Editor

Serie

FAQ - Online

Kan item niet toevoegen aan winkelwagentje

PRIJS:
Doorgaan met winkelen